Portal4Care
Platform wetenschap en praktijk
NL - FR
Last modified at 24-4-2020 13:48 by p4cadmin

​​​​​

​​​​​​​​ Nieuwste Links​ 

“Op 01 mei 2017 behaalde www.portal4care.be het prestigieuse HON-label, als erkenning voor zijn correcte, transparante en betrouwbare informatie over gezondheidszorg.”

Klik hier


 
Platform Wetenschap en Praktijk

Begin jaren '90 van de vorige eeuw stichtte een groep enthousiaste Vlaamse verpleegkundigen de Wetenschappelijke Vereniging van Verpleegkundigen en Vroedvrouwen (WVVV).  Hun doel was de vernauwing van de kloof tussen verpleegwetenschap en praktijk. Gedurende meerdere jaren verspreidden ze (op vrijwillige basis) nieuwe kennis en inzichten. Maar de vereniging geraakte uiteindelijk op non-actief. Toch waren ze hun idealen niet vergeten. In 2009 werd de organisatie nieuw leven ingeblazen onder de naam Platform Wetenschap en Praktijk (PW&P). Het NVKVV was tijdens de opstartfase een enorme steun en toeverlaat waarvoor onze oprechte erkentelijkheid! Sinds begin 2013 staat het Platform vzw op eigen benen als een pluralistisch samengestelde onafhankelijke verpleegwetenschappelijke vereniging die zich ten dienste stelt van elke zorgverlener in Vlaanderen (en bij uitbreiding in België).  Vanzelfsprekend blijft nauwe samenwerking met alle stakeholders voor het PW&P ook voor de toekomst essentieel!

 

Het primaire doel van de PW&P was de oprichting van een verpleegkundige/vroedkundige kennisbank met degelijke up-to-date kennis, tools en hulpmiddelen, die toegankelijk moest zijn voor elke zorgverlener op de werkvloer.

 

De aanpak van dit project was 'bottom up' (bij alle stakeholders werd gepeild naar hun kennisbehoeften). Vanuit deze informatie werd steen per steen gebouwd aan een kennisportaal, met nauwe koppeling aan de reeds bestaande initiatieven als CEBAM, CDLH en BICEP.  Het PW&P was eveneens mede-stichtend lid van EBM-practicenet. Ondertussen is het PW&P nauw betrokken bij quasi alle initiatieven rond kennisdeling in verpleeg- en vroedkunde (en bij uitbreiding in de ganse gezondheidszorg) in Vlaanderen. Vanaf juni 2013 kunnen al deze inspanningen en opgedane kennis samengebracht worden in dit internetportaal. 

 

Hier vindt u alle relevante kennis voor het beroepsveld: primaire artikels, (systematic) reviews, guidelines, tools, calculators, .... En alle kennis is bovendien voorafgaand gescreend door een expertencomité op degelijkheid en actualiteit.


 

 

Laatste update: 17/02/2020