Portal4Care
Platform wetenschap en praktijk
NL - FR
Last modified at 5-12-2016 21:43 by p4cadmin

Editorial Charter

Platform Wetenschap en Praktijkt VZW hanteert strikte normen voor de selectie van kennisbronnen die toegelaten worden op Portal4care.be

Deze bronnen worden meestal door onze gebruikers aangedragen nadat ze er zelf mee in contact geweest zijn.

Elke aangeboden bron wordt door ons onafhankelijk wetenschappelijk comité, bestaande uit meer dan 30 werkveldexperts en academici, beoordeeld op kwaliteit. Conflict of interest wordt vermeden.

De methode die we hanteren is deel gebaseerd op een methode ontwikkeld aan de Hogeschool Utrecht. (criteria: reliable, true, up-tdate, complete en verifiable) en aan de CARS method van Robbert Harris in “Evaluating Internet Research Sources” (criteria: Credibility, Accuracy, Reasonableness, Support).

Enkel bronnen die voldoen aan de eisen zoals hierboven gesteld komen in aanmerking voor opname in het kennisportaal.

Tevens wordt voor al de aanwezige bronnen regelmatig gescreend of ze nog up-to-date zijn.


Laatste update: 07/12/2016