Portal4Care
Platform wetenschap en praktijk
NL - FR
Last modified at 2-10-2016 02:50 by p4cadmin

Doel van deze Portaalsite

De doelstelling van dit portaal is het aanbieden, op een gebruiksvriendelijke manier, van alle relevante verpleegkundige kennis.


BELANGRIJK​E INFORMATIE

 1. Het kennisportaal www.portal4care.be is eigendom van het Platform Wetenschap en Praktijk VZW, naar Belgisch recht.
 2. De missie van het Platform Wetenschap en Praktijk is de promotie van evidence-based practice in het verpleegkundig en vroedkundig werkveld, dit via de oprichting van een verpleegkundige/vroedkundige kennisbank met degelijke up-to-date kennis, tools en hulpmiddelen, die vrij toegankelijk moet zijn voor elke zorgverlener op de werkvloer in België.
 3. Al de kennis die aangeboden wordt via dit kennisportaal is afkomstig van externe wetenschappelijke centra, onderzoeksgroepen en individuen met een gedegen verpleegwetenschappelijke achtergrond.   
 4. Deze kennis wordt aangeboden via een rechtstreekse link naar de kennisbron van de ontwikkelaar, waardoor de authenticiteit en de eigendom van de kennis gegarandeerd is.
 5. In geval kennis wordt aangeboden van niet-medische professionals of organisaties zal dit expliciet vermeld staan.
 6. Al de aangeboden kennis is voorafgaandelijk gescreend door een panel van Belgische experten in het verpleegkundig veld door middel van een gevalideerde methodologie.
 7. De ontwikkelaar van de aangeboden kennisbronnen blijft verantwoordelijk voor de kennis die hij/zij verspreidt.
 8. De informatie die verspreid wordt op de congressen en symposia die vermeld zijn op deze site blijven onder de verantwoordelijkheid van de organisator.
 9. De kennis die aangeboden wordt via dit portaal is bedoeld als toegevoegde waarde, aanvulling en ondersteuning bij de beroepsuitoefening en training van zorgprofessionals en is niet bedoeld ter vervanging van deze zorg.
 10. In geen geval kan het Platform Wetenschap en Praktijk VZW verantwoordelijk gesteld worden voor gevolgen, voortspruitend uit het gebruik van de aangeboden kennis.  We verwijzen hiervoor naar de Disclaimer op dit kennisportaal.
 11. Deze website voldoet aan alle wettelijke vereisten zoals gesteld door de Belgische wetgever, waaronder regelgeving betreffende privacy, medisch geheim en persoonlijke levenssfeer. Gegevens over gebruikers worden niet gecollecteerd, noch verspreid of gecommercialiseerd.
 12. Voor zover geweten door de eigenaars van dit portaal wordt in geen geval  kennis aangeboden waarop copyrights rusten.
 13. De inhoud van dit kennisportaal wordt permanent geüpdatet.  Nieuwe kennis wordt toegevoegd en gedateerde kennis wordt verwijderd of vervangen.
 14. De eigenaar van het kennisportaal heeft geen specifieke voorkeuren voor benaderingen, producten en/of therapieën, maar huldigt wel de principes van evidence-based practice.  Enkel kennis die hieraan voldoet of hiertoe bijdraagt wordt via dit kennisportaal verspreid.
 15. De eigenaar van dit kennisportaal is volledig onafhankelijk, heeft geen commerciële of financiële belangen met betrekking tot de kennis die aangeboden wordt en heeft geen ‘conflict of interest’. Dit kennisportaal bevat geen commerciële boodschappen en of banners.
 16. De financiering van dit kennisportaal gebeurt met middelen die vrijgesteld worden door de Belgische Overheid.
 17. De eigenaar van dit kennisportaal streeft naar objectiviteit en transparantie. 
 18. Elke opmerking over de inhoud en/of de werking van het kennisportaal is welkom via info@portal4care.be

Laatste update: 01/10/2016