Portal4Care
Platform wetenschap en praktijk
NL - FR
Last modified at 28-2-2017 02:53 by p4cadmin
​​​​Overzicht Links 

 Grote Databanken

Hier vindt u links naar allerhande Kennisdatabanken en Zoekmachines.

Klik op het kopje 'Thema' om te filteren of het kopje 'Publicatiedatum' om te sorteren.
​​​
Links
Informatie
Taal
  
  
  
Thema
  

​Organisatie met als doel het bevorderen van de kwaliteit, veiligheid, efficiëntie en effectiviteit van de gezondheidszorg voor alle Amerikanen.

EN12-10-2016GratisKennisdatabanken

​Doorzoek MEDLINE/PubMed in het Nederlands.

NL1-12-2016GratisZoekmachines

​Uitgever van 256 peer-reviewed tijdschriften die gratis toegankelijk zijn(open access principe). Op de site kan er op artikel of op tijdschrift gezocht worden.

EN2-12-2016GratisElektronische Tijdschriften; Kennisdatabanken

​Betrouwbaar communicatiekanaal over gezondheidsinformatie van de CDC. 

EN2-12-2016GratisKennisdatabanken

​Verpleegkundige en gerelateerde tijdschriften, toegankelijk gemaakt door EBSCO

EN2-12-2016BetalendKennisdatabanken

​Organisatie die informatie levert over pijnmanagement en palliatieve zorgen.

EN5-12-2016Gratis1.5. Huid en zintuigen; Kennisdatabanken

​Bevat 25 boeken en 200 volledige artikels over psychologie met daarnaast linken naar 200 relevante sites.

EN5-12-2016GratisKennisdatabanken

​Selectie gemaakt door het Nederlands Paramedisch Instituut van gerenomeerde (inter)nationale databanken met (bibliografische) gegevens over (para)medische literatuur, protocollen, meetinstrumenten, onderzoeken en producten.

NL15-12-2016GratisKennisdatabanken; Evidence-Based Practice Databanken

​Bevat alle artikels en full text scripties van deelenemende Bachelors en Masters aan de Vlaamse Scriptieprijs.

NL15-12-2016GratisKennisdatabanken

​Kennisdatabank over wondzorg. Samenwerking tussen UGent en diverse hoge scholen.

NL15-12-2016GratisKennisdatabanken; 1.5. Huid en zintuigen; 1. Behandelingen

​Zoek naar gratis downloadbare e-boeken.

EN15-12-2016GratisZoekmachines

Site voor tijdschriften met het open access principe. Bevat bijna 10 000 tijdschriften waarvan de helft op artikelniveau kan doorzocht worden.

NL, FR, DE, EN15-12-2016GratisKennisdatabanken; Elektronische Tijdschriften

Portaalsite dat alle eindwerken van Vlaamse hogeschoolstudenten toegankelijk maakt.

NL16-12-2016GratisKennisdatabanken
Deze zoekmachine zet een Nederlandstalige zoekterm om in 8 andere talen en doorzoekt meerdere databanken op informatie naar Evidence-Based Practice.

NL, EN16-12-2016GratisZoekmachines; Evidence-Based Practice Meta-zoekmachines

​Uitgebreide databank met informatie over wetenschap en ethiek.

EN16-12-2016GratisKennisdatabanken

​Databank met ethische casuïstiek afkomstig uit de praktijk van alledag.

NL16-12-2016GratisKennisdatabanken

​Op een eenvoudige manier zoeken naar wetenschappelijke literatuur.

NL10-1-2017GratisZoekmachines

​Zoeken in verschillende databanken o.a. Pubmed, Pubmed Central, NLM Catalog, MeSH, ....

EN10-1-2017GratisZoekmachines

​De HBO Kennisbank biedt toegang tot de resultaten van onderzoek van hogescholen en maakt deze beschikbaar voor hergebruik.

NL10-1-2017GratisKennisdatabanken

​Databank met meer dan 5 miljoen full-text artikelen.

EN10-1-2017GratisKennisdatabanken

​Databank voor de peer-reviewed verpleegkundige artikelen, gepubliceerd door grootste onafhankelijke uitgever MA Healthcare Ltd in het Verenigd Koninkrijk. Artikels afkomstig uit 13 tijdschrijften.

EN10-1-2017GratisKennisdatabanken

​​Index van de Nederlandstalige Verpleegkundige Tijdschriftliteratuur.

NL10-1-2017BetalendKennisdatabanken

​Databank over islamitische biomedische ethiek. Bevat zowel Arabische als Engelse informatie.

EN10-1-2017GratisKennisdatabanken

​Doorzoeken van allerhande catalogi.

NL23-1-2017GratisZoekmachines

​Online toegang tot 75 medische tijdschriften, duizenden afbeeldingen, zoekmachine, ....

EN23-1-2017Deels gratis/Deels betalendKennisdatabanken; Elektronische Tijdschriften

​Portaalsite met controle op de inhoud door de National Institutes of Health in de VS.

EN23-1-2017GratisKennisdatabanken

​NARCIS biedt toegang tot wetenschappelijke informatie waaronder (open access) publicaties afkomstig uit de repositories van alle Nederlandse universiteiten, KNAW, NWO en diverse wetenschappelijke instellingen, datasets van een aantal data-archieven, alsmede beschrijvingen van onderzoeksprojecten, onderzoekers en onderzoeksinstituten.

NL, EN24-1-2017GratisZoekmachines

>​2600 richtlijnen voor de gezondheidszorg

EN24-1-2017GratisKennisdatabanken; Evidence-Based Practice Databanken

​National Rehabilitation Information Center (NARIC) bevat informatie over en voor andersvaliden en rehabilitatie.

EN24-1-2017GratisKennisdatabanken

​Zorginhoudelijke Nederlandstalige artikelen opzoeken.

NL24-1-2017BetalendKennisdatabanken

​Zoekmachine met toegang tot tijdschiften, Cochrane Library, Britse databanken ...

EN24-1-2017GratisZoekmachines

​Het NIVEL onderzoekt de effectiviteit en de kwaliteit van de gezondheidszorg in Nederland en de (relaties tussen) de verschillende partijen in de zorg: zorgaanbieders, zorggebruikers, zorgverzekeraars en de overheid. Het NIVEL onderzoekt ook de Europese gezondheidszorg.

NL24-1-2017Deels gratis/Deels betalendKennisdatabanken

​Vrije toegang tot 1,5 miljoen academische artikels.

EN24-1-2017GratisZoekmachines

​Databank met studies over behandelingen voor psychologische problemen. De studies worden ook gegradeerd.

EN24-1-2017GratisKennisdatabanken

PubMed bevat meer dan 23 miljoen referenties naar biomedische literatuur uit MEDLINE, wetenschappelijke tijdschriften en online boeken. Referenties bevatten  soms ook linken naar de volledige tekst.

EN24-1-2017GratisKennisdatabanken

​Gezondheidsinformatie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in Nederland.

NL25-1-2017GratisKennisdatabanken

​Toegang tot meer dan 1100 tijdschriften. Van oorsprong Braziliaans, maar nu uitgebreid tot Zuid- en Midden-Amerika, Zuid-Afrika, Portugal en Spanje

EN27-1-2017GratisZoekmachines

​De Stichting Werkgroep Infectie Preventie (WIP) is een samenwerkingsverband van drie wetenschappelijke verenigingen op het gebied van infectiepreventie en ziekenhuishygiëne in Nederland.

NL27-1-2017GratisKennisdatabanken; 4. Hygiëne

​Zoeken in de databanken van MEDLINE, DARE en NGC.

EN27-1-2017GratisZoekmachines; Evidence-Based Practice Meta-zoekmachines

​Internationaal network om gezondheidswerkers, beleidsmensen, patiënten, mantelzorgers... te helpen bij het maken van onderbouwde beslissingen betreffende de gezondheidszorg.

EN27-1-2017Deels gratis/Deels betalendKennisdatabanken

​Instituut gelegen in Australië dat samenwerkt met meer dan 70 organisaties wereldwijd inzake wetenschappelijk onderzoek in de gezondheidszorg met o.a. een eigen databank: The Joanna Briggs Institute Library.

EN27-1-2017BetalendKennisdatabanken

Analyse van tijdschriften en landen op basis van wetenschappelijke indicatoren uit de Scopus databank.

EN27-1-2017GratisKennisdatabanken

​Onderdeel van de US National Library of Medicine. Uitgebreide toxicologische databank over stoffen en hun effect op gezondheid en milieu.

EN7-2-2017GratisKennisdatabanken

​Zoekmachine die gebruikers snelle en makkelijke toegang geeft tot kwalitatieve onderzoeksresultaten om hun praktijk te ondersteunen.

EN7-2-2017GratisZoekmachines; Evidence-Based Practice Meta-zoekmachines

​Gezondheidsinformatie van de UCL.

FR7-2-2017GratisKennisdatabanken

​Zoeken in de catalogus van de universiteitsbibliotheek van de Vrije Universiteit Brussel.

NL19-8-2013GratisZoekmachines

​Uitgebreide databank van de National Institutes of Health in de VS.

EN7-2-2017GratisKennisdatabanken
​​