Portal4Care
Platform wetenschap en praktijk
NL - FR
Last modified at 30-5-2018 00:30 by p4cadmin
​Het Platform Wetenschap en Praktijk heeft een zeer nauwe en hartelijke samenwerking met onderstaande Belgische groepen, die allen streven naar optimalisatie van kennisdeling tussen onderzoek en werkveld. Met een klik op de naam van de organisatie kan je verder naar hun site.

CEBAM

logo CEBAMCEBAM, het Belgisch Centrum voor Evidence-Based Medicine (EBM), is een onafhankelijk, multidisciplinair en interuniversitair medisch wetenschappelijk instituut dat zich richt tot zorgverleners, patiënten en gezonde burgers.


 

CDLH

logo CDLHOp de hoogte blijven van de ontwikkelingen in de gezondheidszorg is een uitdaging voor elke zorgverlener in de 21e eeuw.
Zeker het vinden van primaire artikels en (systematic) reviews is vaak een probleem.  Velen zijn beschermd en enkel maar via dure abonnementen beschikbaar. Bent u op zoek naar dit materiaal. Dan is de CEBAM Digital Library for Health uw oplossing.
Het is een schatkist aan onafhankelijke medische informatie die op een eenduidige manier wordt voorgesteld.
Eén enkel paswoord opent de deuren van een digitale bibliotheek met zowel vrije als betalende bronnen. Gedaan met het surfen van de ene site naar de andere, weg met alle verschillende logins en paswoorden!

EBM Practicenet

logo EBMPracticeNetEvidence-Based Medicine PracticeNet is een gratis online kennisdatabank met praktijkrichtlijnen en algemene EBM-informatie. Ebmpracticenet.be is vlot doorzoekbaar en helpt de zorgverlener om 'at the point-of-care' op eenvoudige en efficiënte wijze de juiste informatie te vinden in het brede EBM-aanbod. Deze wetenschappelijke gegevens worden ook vanuit een Elektronisch Medisch Dossier (EMD) rechtstreeks toegankelijk.

BICEP

De Belgian Inter-university Collaboration of Evidence Based Practice is een netwerk van verpleegkundige onderzoekers  uit  Belgische universiteiten (KUL, UA, UGent en UCL) samen met CEBAM.  Belgian Inter-university Collaboration of Evidence Based Practice

Associatiegroep

De associtatiegroep is een samenwerking tussen alle onderzoeksgroepen van hogescholen verpleeg- en vroedkunde in Vlaanderen. Hun doel is betere verspreiding van hun nieuwe kennis, nauwere samenwerking tussen onderzoekers en onderzoeksgroepen en sensibilisatie van werkveld en onderwijs voor deze materie.  In 2013 hebben ze al 2 jaarboeken uitgegeven. De laatste versie kan u gratis dowloaden via http://www.nvkvv.be/file?fle=544347

CIPIQ-S

CIPIQ-S is een Franstalige vzw, opgericht in 1997, bestaande uit kwaliteitsmedewerkers en personen uit het werkveld van de gezondheidszorg. Deze vzw is een plek waar informatie kan gedeeld en uitgewisseld worden tussen professionals actief binnen de gezondheidszorg. Meerdere landen zijn vertegenwoordigd: België, Zwitserland, Groothertogdom Luxemburg, Canada en Frankrijk.
Sinds 2006 wordt de CIPIQ-S gesubsidieerd door de FOD Volksgezondheid ter bevordering van:
1.      de duurzame implementatie van E-BN (Evidence-Based Nursing) in de thuisverpleging;
2.      het kwaliteitskader binnen de thuisverpleging, door het ontwikkelen van "Evidence-based richtlijnen" voor de thuisverpleging.
De reeds ontwikkelde richtlijnen en onderzoeksopdrachten zijn te consulteren via www.cipiqs.org.

 
 

Le groupe de contact FNRS "Sciences Infirmières"

​Le groupe de contact FNRS "Science infirmiéres" is een Franstalig netwerk van hoofdzakelijk verpleegkundige onderzoekers, ontstaan in het Institut de Recherche Santé et Société van de Université Catholique de Louvain. De hoofddoelen van PRISCI zijn: bijdrage tot kwaliteitszorg, promoten van het verpleegkundig beroep en diffusie van de wetenschappelijk kennis om, via deze wegen, de gezondheid van de bevolking te verbeteren. De werking van PRISCI berust op vier niet van elkaar weg te denken pijlers: klinische benadering, opleiding, management en onderzoek. Hieronder wordt de organisatie van deze activiteiten bedoeld, maar ook het beleid en de evaluatie ervan. De doelpopulatie is de groep van zorgbeoefenaars, maar ook de hele bevolking die op deze zorg kan rekenen.
 

Het Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen (EVV)

 
​Het Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen (EVV) betreft een ​ samenwerkingsverband tussen acht verschillende wetenschappelijke partners in Vlaanderen (KU Leuven, UGent, WVVK vzw, Platform wetenschap & praktijk, VE, Domus Medica, BVGG en VIGeZ), met een verscheidenheid aan expertise rond het thema val- en fractuurpreventie bij ouderen. De werking van het EVV verloopt in samenwerking met het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. De opdrachten van het EVV situeren zich rond het thema preventie van valincidenten en valgerelateerde letsels (zoals fracturen) bij zowel thuiswonende ouderen als ouderen die in woonzorgcentra verblijven. Naast de wetenschappelijke partners in het samenwerkingsverband heeft het EVV ook een zeer uitgebreid netwerk van partners op het werkterrein binnen de thuissetting en woonzorgcentra. Via dit netwerk bereiken we de overgrote meerderheid van ouderen in Vlaanderen en hun gezondheids- en welzijnswerkers. Voor meer informatie over de werking en realisaties van het EVV verwijzen we naar www.valpreventie.be.
 

Rode Kruis-Vlaanderen

Eén van de basisprincipes van Rode Kruis-Vlaanderen is kwaliteitsvolle hulpverlening bieden die gebaseerd is op wetenschappelijke argumenten. Dat staat beschreven in het strategisch plan Afspraak 2015. Om dit te realiseren, specialiseert het Centrum voor Evidence-Based Practice (CEBaP) van Rode Kruis-Vlaanderen zich in ‘Evidence-Based Practice’ en is het dagelijks bezig met het onderzoeken en wetenschappelijk onderbouwen van technieken en praktijken van alle actieterreinen van het Rode Kruis, van bloedvoorziening tot noodhulp. Door praktijkrichtlijnen te ontwikkelen gebaseerd op wetenschappelijk gefundeerde informatie, brengt Rode Kruis-Vlaanderen boodschappen met draagkracht en creëert het uniformiteit in de verschillende activiteiten van het Rode Kruis. Het centrum ontwikkelt ook systematische reviews, om zo een overzicht te geven van alle relevante studies die een antwoord kunnen bieden op één van de vragen die belangrijk zijn voor de praktijk van Rode Kruis-Vlaanderen.

 

 

Expertisecentrum Dementie Vlaanderen vzw

 

​Het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen vzw en de negen expertisecentrum dementie.jpg regionale expertisecentra dementie zijn erkende partnerorganisaties van de Vlaamse overheid. Ze hebben een informerende, adviserende en ondersteunende rol naar alle actoren in het gezondheids- en welzijnslandschap en tekenen verantwoordelijk voor diverse publicaties waaronder design en architectuur. Ze werken vanuit een emancipatorische en empowerende visie ten aanzien van personen met dementie. Vanuit evidence based practise wordt het werkveld dementiekundiger gemaakt. Via sensibilisering streven de centra naar een genuanceerde beeldvorming over dementie. Verder voert het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen loyaal het dementiebeleid uit van de overheid en is het de rechtstreekse gesprekspartner van diverse beleidsmensen en beslissers. Binnen Europa maakt men deel uit van de North Sea Dementia Group, een informeel netwerk van dementiedeskundigen, waarmee deskundigheid gedeeld wordt.
In het Vlaams documentatiecentrum dementie kunnen zowel burgers als professionele hulpverleners en studenten terecht. Het is een bron van uitgebreide informatie die steevast verder aangroeit en de vinger aan de pols houdt voor wat nieuw is in dementiezorg.

Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen vzw

De Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen vzw treedt op als representatieve organisatie voor alle belanghebbenden in palliatieve zorg in Vlaanderen. Als Federatie behartigt zij, samen met de netwerken palliatieve zorg, kwaliteitsvolle zorg voor elke burger. De Federatie is een pluralistische organisatie, die verschillen in overtuiging als een rijkdom en verrijking erkent en waardeert. Ze probeert haar missie en visie transparant te realiseren, loyaal aan haar doelstellingen en belanghebbenden. ​


 

Laatste update: 30/05/2017