Portal4Care
Platform wetenschap en praktijk
NL - FR
Last modified at 3-3-2017 14:58 by p4cadmin

​​

Disclaimer we​bsite www.portal4care.be – 03.03.2017


Platform Wetenschap en Praktijk VZW, hierna 'aanbieder' genoemd, biedt de www.portal4care.be aan als een dienst gefocust op verpleegkundigen en vroedvrouwen in Vlaanderen.

Door het gebruik van onze website gaat u volledig akkoord met deze disclaimer. Als u het niet eens met enig deel van deze disclaimer, moet u geen gebruik maken van onze website.

Aanbieder streeft ernaar om de informatie die wordt aangeboden up-to-date te houden en te corrigeren waar nodig. Nochtans houdt dit geen garanties in van welke aard dan ook, expliciet noch impliciet, over de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid met betrekking tot de website of de informatie, producten, diensten, of gerelateerde afbeeldingen op de website voor enig doel. Alle gebruik van deze informatie blijft daarom strikt voor eigen risico.

Aanbieder is niet verantwoordelijk voor en wijst uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid af voor schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het gebruik van, verwijzing naar, of het vertrouwen op de informatie op de site. Via deze website kunt u doorlinken naar andere websites die niet onder de controle van aanbieder vallen. De aanbieder heeft geen controle over de aard, inhoud en beschikbaarheid van deze sites. Hoewel de informatie op www.portal4care.be regelmatig wordt bijgewerkt en met de grootste zorg beheerd wordt, kan daarom geen absolute garantie gegeven worden dat de informatie gelinkt aan deze website correct, volledig en up-to-date is.

Er wordt alles aan gedaan om deze website soepel draaiende te houden. Aanbieder neemt echter geen verantwoordelijkheid voor, en zal niet aansprakelijk gesteld kunnen worden indien de website tijdelijk niet beschikbaar is vanwege technische problemen buiten onze controle.

Deze website voldoet aan alle wettelijke vereisten zoals gesteld door de Belgische wetgever, waaronder regelgeving betreffende privacy, medisch geheim en persoonlijke levenssfeer. Gegevens over gebruikers worden niet gecollecteerd, noch verspreid of gecommercialiseerd. Deze website gebruikt geen cookies en verzamelt enkel geanonimiseerde data voor de gebruikersstatistieken.

Onze gegevens

De volledige naam van ons bedrijf is Platform Wetenschap en Praktijk VZW
Wij zijn geregistreerd in Vlaanderen onder nummer BE 0433.002.463
Ons adres: p/a Vergote Square 43, 1030 Brussel.
U kunt contact met ons opnemen via e-mail info@portal4care.be