Portal4Care
Platform wetenschap en praktijk
NL - FR
Last modified at 27-2-2017 20:28 by p4cadmin

​​​​O​​verzicht links

Alle links

Links
Informatie
  
Thema
  

In dit wetenschappelijk advies over het beleid inzake volksgezondheid formuleert de Belgische Hoge Gezondheidsraad specifieke aanbevelingen over de preventie, beheersing en aanpak van urineweginfecties tijdens de zorgverlening.​

29-8-20191.4. Urogenitaalstelsel; Evidence-Based Practice Richtlijnen

​Informatie over kwaliteit van zorg en accreditering, uitgewerkt door Zorgnet Vlaanderen.

12-10-2016Kwaliteit van zorg

​Eén van de vijf stichtende leden van de Algemeen Unie van Verpleekundigen van Belgie (AUVB). Kan hen officieel vertegenwoordigen bij officiële instanties. Komt ook op voor zorgkundigen

12-10-2016Nationale beroepsorganisaties

​Informatie over drugsverslaving (o.a. heroïne, cocaïne en pijnstillers) en alcoholverslaving. 

18-9-2017Geestelijke gezondheidszorg

​Lidmaatschap geeft toegang tot 12 tijdschriften over fysiologie.

1-12-2016Elektronische Tijdschriften; Papieren Tijdschriften

​Organisatie met als doel het bevorderen van de kwaliteit, veiligheid, efficiëntie en effectiviteit van de gezondheidszorg voor alle Amerikanen.

12-10-2016Kennisdatabanken

​Beroepsvereniging voor endoscopieverpleegkundigen.

1-12-2016Nationale beroepsorganisaties

​Onafhankelijke beroepsvereniging voor verpleegkundigen

12-10-2016Nationale beroepsorganisaties

​Online gemeenschap voor verpleegkundigen en student-verpleegkundigen met meer dan 750 000 leden. Interessante nieuwtjes.

12-10-2016Internationale beroepsorganisaties

​Verpleegkundige beroepsorganisatie in de VS.

12-10-2016Internationale beroepsorganisaties

​Afbeeldingen en uitleg in het Duits over de menselijke anatomie en fysiologie.

1-12-20161.1. Ademhalingsstelsel; 1.2. Bloedsomloopstelsel; 1.3. Spijsverteringstelsel; 1.4. Urogenitaalstelsel; 1.5. Huid en zintuigen; 1. Behandelingen

​Informatie voor patiënten over kanker en behandelingen bij kanker (supplementen, voeding, conventionele en niet-conventionele therapie...)

18-10-2016Algemene Patiënteninformatie

​Algemene informatie omtrent geneesmiddelen en hun gebruik, gericht naar het brede publiek. Biedt ook de mogelijkheid om de apotheek van wacht op te zoeken.

1-12-2016Algemene Patiënteninformatie

​Overzicht van apps voor Androïd en iPhone interessant voor patiënten en behandelaars in de revalidatie zorg.

1-12-2016Handige hulpmiddelen

Studiegebied gezondheidszorg​

1-12-2016Onderwijsinstellingen

​In het opleidingsaanbod ook verpleegkunde en vroedkunde.

16-9-2013Onderwijsinstellingen

​Doorzoek MEDLINE/PubMed in het Nederlands.

1-12-2016Zoekmachines

​Diverse richtlijnen betreffende reanimatie

1-12-20161.2. Bloedsomloopstelsel; 1. Behandelingen

​Site met informatie over vergiftigingen voor zowel het grote publiek als de zorgverlener.

1-12-2016Algemene Patiënteninformatie

​Informatie over medicatie

1-12-20161.7. Medicamenteuze toedieningen; 1. Behandelingen

De Belgische Vereniging voor de Pneumologie (BVP-SBP) heeft tot doel om de studie en het ontleden van wetenschappelijke kennis (medisch, paramedisch, farmaceutisch enz.) over het ademhalingsstelsel te bevorderen.

1-12-2016Nationale beroepsorganisaties

​Beroepsverenigng voor nucleaire geneeskundigen.

1-12-2016Nationale beroepsorganisaties

​Organisatie die instellingen helpt om richtlijnen te implementeren in de praktijk.

1-12-2016Evidence-Based Practice Databanken

​Snelle evidence-based antwoorden op echte klinische situaties.

1-12-2016Evidence-Based Practice Databanken

​Belgian Vascula Access Network (BeVANet) bieden een multiprofessioneel overlegforum voor alle zorgverleners die instaan voor een hoogstaande kwalitatieve zorg aan patiënten met nood aan een intravasculaire toegangsweg.

2-12-2016Nationale beroepsorganisaties

​De Belgische Federatie van Psychologen (BFP) is de grootste Belgische vzw van en voor psychologen. Met de mogelijkheid om een psycholoog op te zoeken.

2-12-2016Nationale beroepsorganisaties

​Vereniging met als doel de vooruitgang en kennis in het domein van de opsporing, studie en preventie van infecties in de gezondheidszorg te verspreiden. Vroeger gekend onder de naam GOSPIZ (Groep ter Opsporing, Studie en Preventie van Infecties in Ziekenhuizen).

2-12-2016Nationale beroepsorganisaties

​Uitgever van 256 peer-reviewed tijdschriften die gratis toegankelijk zijn(open access principe). Op de site kan er op artikel of op tijdschrift gezocht worden.

2-12-2016Elektronische Tijdschriften; Kennisdatabanken

​Opleiding HBO verpleegkunde te Mechelen en Jette, evenals zorggerelateerde opleidingen voor het secundair onderwijs: farmaceutisch en technisch assistent, gezondheids- en welzijnswetenschappen, sociale en technische wetenschappen, verzorging, ...

24-1-2017Onderwijsinstellingen

​​Beroepsvereniging voor medici en paramedici die in contact komen met neurologische en neurochirurgische patiënten.

2-12-2016Nationale beroepsorganisaties

​Beroepsvereniging met als doel de verpleegkundige zorg bij patiënten met respiratoire aandoeningen kwalitatief te verbeteren.

2-12-2016Nationale beroepsorganisaties

​Beroepsvereniging voor diabetsverpleegkundigen.

21-8-2013Nationale beroepsorganisaties

​De Belgische Vereniging Verpleegkundig Specialisten (BVVS) heeft als kerndoelstelling om het functie- en competentieprofiel  van verpleegkundig specialisten duidelijk te omschrijven en een wetgevend kader te scheppen.

2-12-2016Nationale beroepsorganisaties

​Vragenlijsten voor de gezondheidszorg van Mapi Research Trust (MRT).

2-12-2016Evidence-Based Practice Meetinstrumenten

​Betrouwbaar communicatiekanaal over gezondheidsinformatie van de CDC. 

2-12-2016Kennisdatabanken

​Informatie en opleidingen omtrent Evidence Based Medicine, aangeboden door de universiteit van Oxford.

2-12-2016Evidence-Based Practice Databanken

​Erkende nooddienst voor de preventie van zelfdoding. Bestaat uit drie diensten: studiedienst, vormingsdienst en de zelfmoordlijn.

2-12-2016Algemene Patiënteninformatie

​Deze organisatie wil de noden van patiënten met chronische pijn beter begrijpen en oplossingen ontwikkelen om deze pijn beter te behandelen.

26-11-20141.5. Huid en zintuigen; 6. Diagnose en behandeling

​Leidraad voor kwaliteitsvolle registratie van gegevens uit de zorgsector, uitgwerkt door Zorgnet Vlaanderen.

2-12-2016Kwaliteit van zorg

​Verpleegkundige en gerelateerde tijdschriften, toegankelijk gemaakt door EBSCO

2-12-2016Kennisdatabanken

​Referenties opslaan, delen, ontdekken.

2-12-2016Handige hulpmiddelen

​Organisatie die informatie levert over pijnmanagement en palliatieve zorgen.

5-12-20161.5. Huid en zintuigen; Kennisdatabanken

​Bevat 25 boeken en 200 volledige artikels over psychologie met daarnaast linken naar 200 relevante sites.

5-12-2016Kennisdatabanken

​Links naar verpleegkundige theorieën.

5-12-2016Modellen en Theorieën

​Gestandaardiseerde en gecodeerde verpleegkundige terminologie om de belangrijkste zaken in de patiëntenzorg  vast te leggen.

5-12-2016Modellen en Theorieën

​Vereniging voor deskundigen in de wondzorg.

5-12-2016Nationale beroepsorganisaties

​Taalcursussen voor medisch professionelen (ook verpleegkundigen) om communicatie onder professionelen te verbeteren. Doeltalen: Deens, Nederlands, Engels, Duits, Italiaans en Zweeds.

5-12-2016E-learning

​Uitgebreide website voor geriatrische verpleegkundigen met protocollen, e-learning en diverse tools.

5-12-2016E-learning; Evidence-Based Practice Databanken; 1.1. Ademhalingsstelsel; 1.2. Bloedsomloopstelsel; 1.3. Spijsverteringstelsel; 1.4. Urogenitaalstelsel; 1.5. Huid en zintuigen; 1.6. Metabolisme; 1.7. Medicamenteuze toedieningen; 1.8. Bijzondere technieken

​Algmene medische informatie, toegankelijk voor een breed publiek.

5-12-2016Elektronische Tijdschriften

​Richtlijn in opdracht van de FOD Volksgezondheid over de meeste items omtrent de verpleegkundige zorg bij insulineafhankelijke volwassenen met diabetes type 2, binnen de specifieke context van de Belgische thuisverpleging. Aangeboden door CIPIQ-S gesubsidieerd door de FOD Volksgezondheid.​

25-5-2021Evidence-Based Practice Richtlijnen; 1.7. Medicamenteuze toedieningen

​Linken registreren en bewaren. Voorkomt dat informatie op het internet verdwijnt door dode linken. Officiële DOI (Digital Object Identifier) linken registratie.

5-12-2016Handige hulpmiddelen

​Selectie gemaakt door het Nederlands Paramedisch Instituut van gerenomeerde (inter)nationale databanken met (bibliografische) gegevens over (para)medische literatuur, protocollen, meetinstrumenten, onderzoeken en producten.

15-12-2016Kennisdatabanken; Evidence-Based Practice Databanken

​Uitleg over: ICIDH (International Classification of Functioning and Disability), NANDA (North American Nursing Diagnosis Association), NIC (Nursing Intervention Classification) en NOC (Nursing Outcomes Classification).

15-12-2016Modellen en Theorieën

​Deze website van het Vlaams Indicatorenporject geeft een overzicht van de kwaliteitsmetingen van de meeste Vlaamse ziekenhuizen. Het is een initiatief van de Vlaamse overheid, de Vlaamse Vereniging van Hoofdartsen en de ziekenhuiskoepel Zorgnet-Icuro.

19-4-2017Vlaamse Overheid; Kwaliteit van zorg

Online ​Medisch handboek.

15-12-20161.1. Ademhalingsstelsel; 1.2. Bloedsomloopstelsel; 1.3. Spijsverteringstelsel; 1.4. Urogenitaalstelsel; 1.5. Huid en zintuigen; 1.6. Metabolisme; 1.7. Medicamenteuze toedieningen; 6. Diagnose en behandeling

​​​Aanbevelingen voor goede praktijkvoering in de verpleegkunde. Aangeboden door CIPIQ-S gesubsidieerd door de FOD Volksgezondheid.

25-5-20211.5. Huid en zintuigen; 1.7. Medicamenteuze toedieningen; Evidence-Based Practice Richtlijnen; 1. Behandelingen

​De Vlaamse richtlijn voor de verpleegkundige
continentiezorg in de woon- en zorgcentra opgesteld door Urobel.

15-12-20161.4. Urogenitaalstelsel; Evidence-Based Practice Richtlijnen

​Bevat alle artikels en full text scripties van deelenemende Bachelors en Masters aan de Vlaamse Scriptieprijs.

15-12-2016Kennisdatabanken

​Richtlijn Decubituspreventie: Defloor T., Herremans A., Grypdonck M. et al. Herziening Belgische richtlijnen voor Decubituspreventie. Brussel: Federaal Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, 2004.

15-12-20161.5. Huid en zintuigen; 1. Behandelingen

​Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van de Vlaamse overheid.

19-4-2017Vlaamse Overheid

​Psychiatrische diagnoses, beter gekend als de DSM-IV.

15-12-20166. Diagnose en behandeling; Geestelijke gezondheidszorg

​Kennisdatabank over wondzorg. Samenwerking tussen UGent en diverse hoge scholen.

15-12-2016Kennisdatabanken; 1.5. Huid en zintuigen; 1. Behandelingen

​Zoek naar gratis downloadbare e-boeken.

15-12-2016Zoekmachines

Site voor tijdschriften met het open access principe. Bevat bijna 10 000 tijdschriften waarvan de helft op artikelniveau kan doorzocht worden.

15-12-2016Kennisdatabanken; Elektronische Tijdschriften

​Folders voor patiënten over medische thema's, zelfzorg, ... Aangeboden door Domus Medica.

15-12-2016Algemene Patiënteninformatie; Evidence-Based Practice Patiëntenfolders

​Toegang tot open-access peer-reviewed biomedische en wetenschappelijke tijdschriften.

15-12-2016Elektronische Tijdschriften

​Verpleegkundige draaiboeken afkomstig van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu uit Nederland.

15-12-2016Evidence-Based Practice; RIVM Informatie (Nederland)

​Publiekbijsluiters van alle Belgische geneesmiddelen die op de markt zijn voor mens en dier.  Aangeboden door de overkoepelende organisatie van de farmaceutische industrie: pharma.be.

15-12-20161.7. Medicamenteuze toedieningen; Algemene Patiënteninformatie

​Hulpmiddel voor het uitvoeren van berekeningen op statistische waarden o.a. sensitiviteit, specificiteit, positieve en negatieve voorspellende waarde (PPV en NPV),...

15-12-2016Handige hulpmiddelen; Evidence-Based Practice Meetinstrumenten

​EBP-academie ondersteunt verpleegkundigen en docenten bij het leren en lesgeven.

15-12-2016Modellen en Theorieën; Evidence-Based Practice Databanken

​Introductie video op youtube over de basis van het ECG

15-12-2016E-learning; 1.2. Bloedsomloopstelsel; 6. Diagnose en behandeling

​Interactieve EKG tutorial. Het normale EKG en afwijkingen hierop worden systematisch besproken en gedocumenteerd met afbeeldingen.

15-12-20161.2. Bloedsomloopstelsel; E-learning; 6. Diagnose en behandeling

​Verzameling van realistische ECG registraties.

15-12-20166. Diagnose en behandeling; Handige hulpmiddelen; 1.2. Bloedsomloopstelsel

​Uitgebreide informatie over ECG en linken naar diverse online cursussen.

15-12-2016E-learning; 1.2. Bloedsomloopstelsel; 6. Diagnose en behandeling; 1. Behandelingen

​Instructiefilmpjes bij eerstehulptechnieken. Aangeboden door het Rode Kruis-Vlaanderen.

15-12-2016E-learning

Portaalsite dat alle eindwerken van Vlaamse hogeschoolstudenten toegankelijk maakt.

16-12-2016Kennisdatabanken

​Vrije toegang tot de e-learing modules van het Riziv na het aanmelden met de elektronische identiteitskaart. Op termijn wil men een bibliotheek aanleggen van modules maar momenteel is enkel de module dementie en de module Insulinetherapie type 2​beschikbaar.

16-12-2016E-learning
Deze zoekmachine zet een Nederlandstalige zoekterm om in 8 andere talen en doorzoekt meerdere databanken op informatie naar Evidence-Based Practice.

16-12-2016Zoekmachines; Evidence-Based Practice Meta-zoekmachines

​Bacheloropleidingen ivm gezondheid en maatschappij.

16-12-2016Onderwijsinstellingen

​Erkenningscommissie met als opdrachten:
- Advies geven over de aanvragen om erkenning van een beroepstitel, een bijzondere beroepstitel of een bijzondere beroepsbekwaamheid.
- Controle op het behoud van een bijzondere beroepstitel of bijzondere beroepsbekwaamheid.
- Advies over de registratie als zorgkundige.
- Advies in verband met de schorsing van een beroepstitel of -bekwaamheid.

16-12-2016Federale Overheid

​Uitgebreide databank met informatie over wetenschap en ethiek.

16-12-2016Kennisdatabanken

​Europese organisatie voor de studie van diabetes in al zijn vormen en met al zijn facetten.

16-12-2016Internationale beroepsorganisaties

Europese beroepsvereniging voor verpleegkundigen.

16-12-2016Internationale beroepsorganisaties

​Europese beroepsorganisatie voor vroedvrouwen.

16-12-2016Internationale beroepsorganisaties

​Euopese organisatie die zich bezighoudt met de preventie en behandeling van decubitus. Bevat ook guidelines decubitus preventie en behandeling in meerdere talen.

16-12-2016Internationale beroepsorganisaties; Evidence-Based Practice Richtlijnen

​Informatie en richtlijnen over reanimatie

16-12-20161.2. Bloedsomloopstelsel; 1. Behandelingen; Evidence-Based Practice Richtlijnen

​Bevordert de educatie en onderzoek in de epidemiologie, pathologie, diagnose, preventie en zorg van wonden van elke oorsprong.

16-12-2016Internationale beroepsorganisaties

​Europese statisctische gegevens.

16-12-2016Internationale Overheid

​Evidence Based instructiefilmpjes over het gebruik van verschillende soorten inhalatoren om te komen tot een correcte inhalatietherapie. Opgesteld door de Belgische Vereniging voor Pneumologie in samenwerking met de Belgische Vereniging voor Pneumologie Verpleegkundigen.

16-12-20161.1. Ademhalingsstelsel; E-learning; Evidence-Based Practice Richtlijnen

​Evidence based richtlijnen voor verblijfskatheters en katheterisatie afkomstig van de Europese vereniging voor urologieverpleegkundigen. De richtlijnen zijn nu vertaald naar de Vlaamse en Nederlandse setting.

12-12-20171.4. Urogenitaalstelsel; Evidence-Based Practice Richtlijnen; 1. Behandelingen

​Informatie, tijdschriften, blog's, artikels, .... over EBP in de geestelijke gezondheidszorg, aangeboden door de BMJ-group uit Groot-Brittanië.

16-12-2016Evidence-Based Practice Databanken; Geestelijke gezondheidszorg

​Informatie, tijdschriften, blog's, artikels, .... over EBN, aangeboden door de BMJ-group uit Groot-Brittanië.

16-12-2016Evidence-Based Practice Databanken

​Number needed to treat, absolute risk reduction, odds ratio, sensitivity, ... Allemaal berekeningen die handig zijn om een oordeel te vellen over de resultaten die je vindt in journals op je zoektocht naar evidence based kennis.

16-12-2016Evidence-Based Practice Databanken; E-learning

​Verklaring van veel gebruikte termen in de Evidenced-Based Practice.

16-12-2016Evidence-Based Practice Databanken

​Richtlijnen stomazorg van 6 november 2012 van de V&VN afdeling stomaverpleegkundigen in Nederland.

16-12-20161.5. Huid en zintuigen; Evidence-Based Practice Richtlijnen; 1. Behandelingen

​E-VITA is een samenwerking van 10 Vlaamse en Waalse beroepsverenigingen voor zelfstandige thuisverpleegkundigen. De organisatie fungeert als aanspreekpunt voor de verschillende overheden en voor de vertegenwoordigers van diverse zorgverstrekkers.

16-12-2016Nationale beroepsorganisaties

​Databank met ethische casuïstiek afkomstig uit de praktijk van alledag.

16-12-2016Kennisdatabanken

Valpreventie bij zowel thuiswonende ouderen als ouderen die in een woonzorgcentrum verblijven.

16-12-20165. Fysische beveiliging; Evidence-Based Practice Richtlijnen

​Het fagg, voorheen het Directoraat-generaal Geneesmiddelen van de FOD Volksgezondheid, is de bevoegde overheid op het vlak van de kwaliteit, de veiligheid en de doeltreffendheid van de geneesmiddelen en de gezondheidproducten.

16-12-2016Federale Overheid

​Het Kenniscentrum voert studies uit en maakt rapporten om de beleidsmakers te adviseren bij hun beslissingen inzake gezondheidszorg en ziekteverzekering. Het KCE is een federale wetenschappelijke organisatie.

16-12-2016Federale Overheid

​Deze raad is opgericht om de initiatieven tot verbetering van de kwaliteit van de verpleegkundige activiteit te helpen in gang zetten, systematiseren en harmoniseren om gedeelde praktijken die hun nut hebben bewezen te bevorderen.

16-12-2016Federale Overheid

​Heeft tot taak aan de Minister voor Volksgezondheid advies te verstrekken over alle aangelegenheden in verband met de verpleegkunde, meer bepaald betreffende de uitoefening van de verpleegkunde en de kwalificatie hiertoe.

16-12-2016Federale Overheid

​De Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen treedt op als representatieve organisatie voor alle belanghebbenden in palliatieve zorg in Vlaanderen. Als Federatie behartigt zij, samen met de netwerken palliatieve zorg, kwaliteitsvolle zorg voor elke burger.

16-12-2016Nationale beroepsorganisaties

​Filmpjes van verpleegtechnische handelingen & zelfredzaamheid. Video's aangeboden door ZonMW & Zorgvoorbeter.

16-12-2016E-learning

​Beroepsorganisatie met als doel: verdediging belangen leden, samenwerking met andere organisaties, pluralistische visie op de gezondheidszorg en vertegenwoordiging van de verpleegkundigen en zorgkundigen op alle niveuas.

16-12-2016Nationale beroepsorganisaties

​Beroepsvereniging voor verpleegkundigen

16-12-2016Nationale beroepsorganisaties

​Site van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid.

16-12-2016Federale Overheid

​Leidraad voor het voorschrijven, toedienen en afleveren van geneesmiddelen bij oudere patiënten op basis van de recente wetenschappelijke inzichten. Aangeboden door Farmaka dat ondersteund wordt door het RIZIV en het FAGG.

10-1-20171.7. Medicamenteuze toedieningen; Evidence-Based Practice; Evidence-Based Practice Databanken

​Overzicht van 4000 medische tijdschriften met vermelding welke gratis artikels aanbieden.

10-1-2017Elektronische Tijdschriften

E-learning rond allerlei aspecten van zorg en welzijn.  Filmpjes en vragen, waarop onmiddellijk feedback of reactie, wisselen elkaar af.

10-1-2017E-learning

​Website gezond sporten van de Vlaamse overheid. Informatie over regelgeving, onderzoek en publicaties rond sporten en gezondheid.

10-1-2017Vlaamse Overheid; Algemene Patiënteninformatie

​Betrouwbare medische info op mensenmaat. In opdracht van de Vlaamse Gemeenschap ontwikkelde het Centrum voor Evidence-Based Medicine (Cebam) deze onafhankelijke site. De initiatiefnemers menen dat er nood is aan een betrouwbare en toegankelijke informatiebron over gezondheid, gebaseerd op degelijk wetenschappelijk onderzoek of Evidence-Based Medicine (EBM).

10-1-2017Algemene Patiënteninformatie; Evidence-Based Practice Patiëntenfolders

​Op een eenvoudige manier zoeken naar wetenschappelijke literatuur.

10-1-2017Zoekmachines

​Uitleg over de 11 Functionele Gezondheidsproblemen van Gordon. 

10-1-2017Modellen en Theorieën

​Zoeken in verschillende databanken o.a. Pubmed, Pubmed Central, NLM Catalog, MeSH, ....

10-1-2017Zoekmachines

​Uitgebreide online site over anatomie en fysiologie van het menselijke lichaam.

10-1-20171.1. Ademhalingsstelsel; 1.2. Bloedsomloopstelsel; 1.3. Spijsverteringstelsel; 1.4. Urogenitaalstelsel; 1.5. Huid en zintuigen; 1.6. Metabolisme; 1. Behandelingen; Vroedkunde

​Links naar verpleegkundige theorieën

10-1-2017Modellen en Theorieën

​Opleiding HBO verpleegkunde te Hasselt. Eveneens andere zorggerelateerde opleidingen voor het secundair onderwijs: verzorging, voeding, kinderzorg, bejaardenzorg ....

6-4-2021Onderwijsinstellingen

​De HBO Kennisbank biedt toegang tot de resultaten van onderzoek van hogescholen en maakt deze beschikbaar voor hergebruik.

10-1-2017Kennisdatabanken

​HBO5 opleiding verpleegkunde te Duffel.

14-2-2017Onderwijsinstellingen

HBO Verpleegkunde Genk, opleiding HBO5 Verpleegkunde: verschillende trajecten om het diploma HBO5 Verpleegkunde te behalen, geen inschrijvingsgeld.
8-8-2019Onderwijsinstellingen

​Algemene medische info gericht naar patiënten.

10-1-2017Algemene Patiënteninformatie

​Het centrum onderzoekt en onderbouwt wetenschappelijk de technieken en praktijken van alle actieterreinen van het Rode Kruis. Ze ontwikkelen praktijkrichtlijnen en systematic reviews.

10-1-2017Evidence-Based Practice Databanken

​Pharma.be is de overkoepelende organisatie van de farmaceutische researchindustrie. Zij willen met deze site een bijdrage leveren aan het bevorderen van het goed gebruik van geneesmiddelen.

10-1-20171.7. Medicamenteuze toedieningen; Algemene Patiënteninformatie

​Zoek een opleiding in Vlaanderen o.a. bachelor verpleegkunde, bachelor vroedkunde, master in de verpleegkunde en vroedkunde.

10-1-2017Onderwijsinstellingen

​Databank met meer dan 5 miljoen full-text artikelen.

10-1-2017Kennisdatabanken

​Opleiding HBO verpleegkunde te Turnhout. Eveneens ook andere zorggerelateerde opleidingen voor het secundair onderwijs: verzorgende, tandartsassistent, kinderzorg, bejaardenzorg, ....

10-1-2017Onderwijsinstellingen

​Hogeschool Gent, opleidingen mens en welzijn.

10-1-2017Onderwijsinstellingen

​Belgische Vereniging der Ziekenhuizen.

10-1-2017Nationale beroepsorganisaties

​De Hogeschool West-Vlaanderen met sociale/maatschappelijke opleidingen.

10-1-2017Onderwijsinstellingen

​Opzoeken van en informatie over de huisarts van wacht

10-1-2017Algemene Patiënteninformatie

​Opleiding HBO-verpleegkunde te Roeselare.

10-1-2017Onderwijsinstellingen

​ICURO is de Vlaamse koepel van 27 ziekenhuizen met publieke partners die op 1 juni 2010 officieel is gestart. ICURO heeft een samenwerkingsakkoord gesloten met Zorgnet Vlaanderen, de koepel van private ziekenhuizen in Vlaanderen.

10-1-2017Nationale beroepsorganisaties

​Informatieve site van de overheid over werken in de zorg- of welzijnssector.

10-1-2017Vlaamse Overheid

​Informatie over influenza van de ​FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

10-1-2017Federale Overheid

​Anatomie website met tekeningen.

10-1-20171.1. Ademhalingsstelsel; 1.2. Bloedsomloopstelsel; 1.3. Spijsverteringstelsel; 1.4. Urogenitaalstelsel; 1.5. Huid en zintuigen; 1.6. Metabolisme; 6. Diagnose en behandeling; 1. Behandelingen; Vroedkunde

​Opleiding HBO verpleegkunde te Gent. Eveneens andere zorggerelateerde opleidingen voor het secundair onderwijs: verzorging, kinderopvang, thuis- en bejaardenzorg, ...

10-1-2017Onderwijsinstellingen

​Instructiefilm over het verloop van een beenmergpunctie. Aangeboden door VUmc Amsterdam.

10-1-2017E-learning

​Instructiefilm over het verloop van een lumbaalpunctie. Aangeboden door VUmc Amsterdam.

10-1-2017E-learning

​Instructifilm over het vervangen van het verband voor een subclaviakatheter. Aangeleverd door VUmc Amsterdam.

10-1-2017E-learning

​International Classification for Nursing Practice (ICNP) is een uniform taalsysteem voor verpleegkundigen.

10-1-2017Modellen en Theorieën

De 'International Classification of Functioning, Disability and Health'(ICF) is een referentieclassificatie van de WHO Familie van Internationale Classificaties. De ICF beschrijft hoe mensen omgaan met hun gezondheidstoestand.

10-1-20176. Diagnose en behandeling

​De ICF (voorheen de ICIDH) bestaat uit een raamwerk van classificaties die tezamen een gestandaardiseerd begrippenapparaat vormen voor het beschrijven van het menselijk functioneren en de problemen die daarin kunnen optreden.

10-1-20176. Diagnose en behandeling; Modellen en Theorieën; Internationale Overheid

​International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) van de WHO is een classificatiesysteem voor gezondheid en gezondheidsgerelateerde domeinen.

10-1-2017Internationale Overheid; Modellen en Theorieën; 6. Diagnose en behandeling

​Internationale organisatie voor verpleegkundigen, vertegenwoordigd in meer dan 130 landen.

10-1-2017Internationale beroepsorganisaties

​Classificaties voor ziektes: ICD-10 (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems 10th Revision).

10-1-2017Modellen en Theorieën; 6. Diagnose en behandeling

​Een collectie van open-access peer-reviewed medische en wetenschappelijke tijdschriften.

10-1-2017Elektronische Tijdschriften

​Databank voor de peer-reviewed verpleegkundige artikelen, gepubliceerd door grootste onafhankelijke uitgever MA Healthcare Ltd in het Verenigd Koninkrijk. Artikels afkomstig uit 13 tijdschrijften.

10-1-2017Kennisdatabanken
Verpleegkundige Interventies opgesteld door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu uit Nederland.

10-1-2017Evidence-Based Practice; RIVM Informatie (Nederland)

​Online Evidence-Based les over intramusculaire inspuitingen.

10-1-2017E-learning

​​Index van de Nederlandstalige Verpleegkundige Tijdschriftliteratuur.

10-1-2017Kennisdatabanken

​Databank over islamitische biomedische ethiek. Bevat zowel Arabische als Engelse informatie.

10-1-2017Kennisdatabanken

​Karel de Grote-Hogeschool, departement gezondheidszorg.

10-1-2017Onderwijsinstellingen

De Katholieke Hogeschool VIVES is een samengaan van de Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen (KATHO) en de Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende (KHBO).

10-1-2017Onderwijsinstellingen
10-1-20171.5. Huid en zintuigen; Evidence-Based Practice Richtlijnen; 1. Behandelingen
10-1-20177. Medische handelingen; Evidence-Based Practice Richtlijnen; Vroedkunde
10-1-20171.5. Huid en zintuigen; Evidence-Based Practice Richtlijnen; 1. Behandelingen
10-1-2017Evidence-Based Practice Richtlijnen
10-1-2017Evidence-Based Practice Richtlijnen

​Informatie over baby's, peuters en zwangerschap.

10-1-2017Algemene Patiënteninformatie

​Gebruik van Medicijnen bij kinderen

10-1-20171.7. Medicamenteuze toedieningen; 1. Behandelingen

​Beroepsorganisatie die zich richt tot de Duitstalige verpleegkundigen in België.

10-1-2017Nationale beroepsorganisaties

​Katholieke Universiteit Leuven

10-1-2017Onderwijsinstellingen

​Het Vlaams Patiëntenplatform geeft informatie over kwaliteit van zorg: volgens patiënten, transparantie en kwaliteitsindicatoren voor zowel algemene ziekenhuizen als voor de geestelijke gezondheidszorg.

10-1-2017Kwaliteit van zorg; Algemene Patiënteninformatie

​Van het Vlaams Agentschap Zorg & Gezondheid, informatie over kwaliteitszorg in algemene ziekenhuizen: het decreet kwaliteitszorg, het kwaliteitshandboek, kwaliteitsrapport, kwaliteitsindicatoren en studie over de transmurale zorgpaden.

10-1-2017Kwaliteit van zorg; Vlaamse Overheid

​Van Kind & Gezin, informatie over kwaliteitszorg en het kwaliteitshandboek in de kinderopvang.

10-1-2017Kwaliteit van zorg

​Richtlijn van november 2011 over de neusmaagsonde afkomstig van de V&VN uit Nederland

22-1-20172. Voedsel- en vochttoediening; Evidence-Based Practice Richtlijnen

​Richtlijn i.v.m. preventie en behandeling van smetten, afkomstig van de V&VN uit Nederland (december 2011)

22-1-20171.5. Huid en zintuigen; Evidence-Based Practice Richtlijnen; 1. Behandelingen

​Opleiding HBO verpleegkunde te Antwerpen. Ook andere zorggerelateerde opleidingen voor het secundair onderwijs: verzorging, voeding, gezondhieds- en welzijnswetenschappen...

23-1-2017Onderwijsinstellingen

Site van de ​universiteit van Minnesota die de 5 stappen van EBP uitlegt.

23-1-2017Evidence-Based Practice Databanken

​Doorzoeken van allerhande catalogi.

23-1-2017Zoekmachines

​Online toegang tot 75 medische tijdschriften, duizenden afbeeldingen, zoekmachine, ....

23-1-2017Kennisdatabanken; Elektronische Tijdschriften

​Diverse rekentools en schalen voor allerhande disciplines.

23-1-2017Handige hulpmiddelen

​Uitgebreide databank van assesment tools, voornamelijk medische maar ook enkele verpleegkundige algoritmen.

23-1-2017Evidence-Based Practice Databanken; Evidence-Based Practice Meetinstrumenten

​Handige rekentools, schalen en conversietools, aangeboden door de Weill Cornell Medical College.

23-1-2017Handige hulpmiddelen
Filmpje waarin geleerd wordt om een arteriële bloedgaswaarde te interpreteren (acidose, alkalose)

23-1-20177. Medische handelingen
Filmpje toont de uitvoering van een beenmergpunctie.

23-1-2017E-learning; 6. Diagnose en behandeling
Filmpje over de chirurgische handontsmetting.

23-1-20175. Fysische beveiliging

​Filmpje dat een evacuerende pleurapunctie toont bij een patiënt.

23-1-20171.1. Ademhalingsstelsel; E-learning

Filmpjes over de technieken voor een intramusculaire inspuiting.​

23-1-20171.7. Medicamenteuze toedieningen; E-learning

​Filmpje over het toedienen van een groot lavement bij een patiënt.

23-1-20171.3. Spijsverteringstelsel; E-learning

Filmpje waarin de verschillende lokaties getoond worden om de pols te meten (art. radialis, brachialis, carotis, femoralis, poplitea​ en pedia)

23-1-20171.2. Bloedsomloopstelsel; E-learning

Filmpje over de uitvoering van een lumbaal punctie.​

23-1-20176. Diagnose en behandeling; E-learning

​Filmpje met technieken om kinderen te vaccineren met intramusculaire injecties.

23-1-20171.7. Medicamenteuze toedieningen; E-learning

​Filmpje over het ontstaan en de symptomen van een myocard infarct.

23-1-20171.2. Bloedsomloopstelsel; E-learning
Filmpje over het purgeren van een intraveneuse lijn voor een perifieer infuus.

23-1-20171.2. Bloedsomloopstelsel; E-learning

​Filmpje over de plaatsing van een centraal veneuze katheter op een pop.

23-1-20171.2. Bloedsomloopstelsel; E-learning

​Filmpje over het plaatsen van een endotracheale tube.

23-1-20171.1. Ademhalingsstelsel; E-learning

Kort filmpje over het plaatsen van een katheter met geleidingsdraad in de arteria radialis.​

23-1-20171.2. Bloedsomloopstelsel; E-learning
Filmpje over het plaatsen van een knelband.

23-1-20171.2. Bloedsomloopstelsel; E-learning

​Filmpje over het plaatsen van een larynxmasker dat in bepaalde gevallen gebruikt kan worden in plaats van een endotracheale tube.

23-1-20171.1. Ademhalingsstelsel; E-learning

​Filmpje over het plaatsen van een nasogastrische sonde.

23-1-20171.3. Spijsverteringstelsel; E-learning

​Filmpje over de plaatsing van een perifere veneuze katheter en mogelijke complicaties.

23-1-20171.2. Bloedsomloopstelsel; E-learning

​Filmpje over het verbeteren van de techniek voor het plaatsen van een perifere veneuze katheter.

23-1-20171.2. Bloedsomloopstelsel; E-learning

Filmpje met de technieken voor een subcutane injectie van medicatie.​

23-1-20171.7. Medicamenteuze toedieningen; E-learning

​Filmpje over het afnemen van een veneus bloedstaal met een spuit.

23-1-20171.2. Bloedsomloopstelsel; E-learning
Filmpje over een veneuze bloedafname met het vacutainer systeem.

23-1-20171.2. Bloedsomloopstelsel; E-learning

​Filmpje over het verwijderen van chirurgische hechtingen.

23-1-20171.5. Huid en zintuigen; E-learning

​Online naslagwerk voor de eerste- en tweedelijns dringende hulpverlening.

23-1-20171.1. Ademhalingsstelsel; 1.2. Bloedsomloopstelsel; 1.7. Medicamenteuze toedieningen; 1.8. Bijzondere technieken; 1.6. Metabolisme; 6. Diagnose en behandeling; 7. Medische handelingen; 1. Behandelingen

​Meer dan 910 gratis medische e-learning modules

23-1-2017E-learning
1 - 200Next

​​