Portal4Care
Platform wetenschap en praktijk
NL - FR
Last modified at 28-2-2017 02:52 by p4cadmin

​​​​

​​​Overzicht Links

Evidence-Based Practice Richtlijnen

Hieronder volgen Belgische en Nederlandse Evidence-Based Practice richtlijnen:

Klik op het kopje 'Thema' om te filteren of het kopje 'Publicatiedatum' om te sorteren.

Links
Informatie
Taal
  
  
Thema
  

In dit wetenschappelijk advies over het beleid inzake volksgezondheid formuleert de Belgische Hoge Gezondheidsraad specifieke aanbevelingen over de preventie, beheersing en aanpak van urineweginfecties tijdens de zorgverlening.​

NL29-8-20191.4. Urogenitaalstelsel; Evidence-Based Practice Richtlijnen

​Richtlijn in opdracht van de FOD Volksgezondheid over de meeste items omtrent de verpleegkundige zorg bij insulineafhankelijke volwassenen met diabetes type 2, binnen de specifieke context van de Belgische thuisverpleging. Aangeboden door CIPIQ-S gesubsidieerd door de FOD Volksgezondheid.​

NL25-5-2021Evidence-Based Practice Richtlijnen; 1.7. Medicamenteuze toedieningen

​​​Aanbevelingen voor goede praktijkvoering in de verpleegkunde. Aangeboden door CIPIQ-S gesubsidieerd door de FOD Volksgezondheid.

NL25-5-20211.5. Huid en zintuigen; 1.7. Medicamenteuze toedieningen; Evidence-Based Practice Richtlijnen; 1. Behandelingen

​De Vlaamse richtlijn voor de verpleegkundige
continentiezorg in de woon- en zorgcentra opgesteld door Urobel.

NL15-12-20161.4. Urogenitaalstelsel; Evidence-Based Practice Richtlijnen

​Euopese organisatie die zich bezighoudt met de preventie en behandeling van decubitus. Bevat ook guidelines decubitus preventie en behandeling in meerdere talen.

EN16-12-2016Internationale beroepsorganisaties; Evidence-Based Practice Richtlijnen

​Informatie en richtlijnen over reanimatie

EN16-12-20161.2. Bloedsomloopstelsel; 1. Behandelingen; Evidence-Based Practice Richtlijnen

​Evidence Based instructiefilmpjes over het gebruik van verschillende soorten inhalatoren om te komen tot een correcte inhalatietherapie. Opgesteld door de Belgische Vereniging voor Pneumologie in samenwerking met de Belgische Vereniging voor Pneumologie Verpleegkundigen.

NL16-12-20161.1. Ademhalingsstelsel; E-learning; Evidence-Based Practice Richtlijnen

​Evidence based richtlijnen voor verblijfskatheters en katheterisatie afkomstig van de Europese vereniging voor urologieverpleegkundigen. De richtlijnen zijn nu vertaald naar de Vlaamse en Nederlandse setting.

NL12-12-20171.4. Urogenitaalstelsel; Evidence-Based Practice Richtlijnen; 1. Behandelingen

​Richtlijnen stomazorg van 6 november 2012 van de V&VN afdeling stomaverpleegkundigen in Nederland.

NL16-12-20161.5. Huid en zintuigen; Evidence-Based Practice Richtlijnen; 1. Behandelingen

Valpreventie bij zowel thuiswonende ouderen als ouderen die in een woonzorgcentrum verblijven.

NL16-12-20165. Fysische beveiliging; Evidence-Based Practice Richtlijnen
EN10-1-20171.5. Huid en zintuigen; Evidence-Based Practice Richtlijnen; 1. Behandelingen
NL10-1-20177. Medische handelingen; Evidence-Based Practice Richtlijnen; Vroedkunde
EN10-1-20171.5. Huid en zintuigen; Evidence-Based Practice Richtlijnen; 1. Behandelingen
NL10-1-2017Evidence-Based Practice Richtlijnen
NL10-1-2017Evidence-Based Practice Richtlijnen

​Richtlijn van november 2011 over de neusmaagsonde afkomstig van de V&VN uit Nederland

NL22-1-20172. Voedsel- en vochttoediening; Evidence-Based Practice Richtlijnen

​Richtlijn i.v.m. preventie en behandeling van smetten, afkomstig van de V&VN uit Nederland (december 2011)

NL22-1-20171.5. Huid en zintuigen; Evidence-Based Practice Richtlijnen; 1. Behandelingen

​Bevat naast de richtlijn ook een landelijk basisprogramma, een patiëntenversie voor ouders en een samenvatting. Aangeboden door Trimbos instituut.

NL9-4-2019Geestelijke gezondheidszorg; Evidence-Based Practice Patiëntenfolders; Evidence-Based Practice Richtlijnen

Bev​at naast de richtlijn ook een addendum Ouderen en een patiëntenversie. Aangeboden door Trimbos instituut.​

NL9-4-2019Evidence-Based Practice Richtlijnen; Geestelijke gezondheidszorg; Evidence-Based Practice Patiëntenfolders

​Bevat naast de richtlijn ook een samenvatting. Aangeboden door Trimbos instituut.​

NL9-4-2019Evidence-Based Practice Richtlijnen; Geestelijke gezondheidszorg

​Aangeboden door Trimbos instituut.​

NL9-4-2019Geestelijke gezondheidszorg; Evidence-Based Practice Richtlijnen

​Bevat naast de richtlijn ook een addendum jeugd, addendum ouderen, indicatoren voor ketentoezicht, intercultureel addendum, landelijk basisprogramma, patiëntenversie en publieksinformatie. Aangeboden door Trimbos Instituut.​

NL9-4-2019Geestelijke gezondheidszorg; Evidence-Based Practice Richtlijnen

​Bevat naast de richtlijn ook een samenvatting en toelichting voor cliënten. Aangeboden door Trimbos instituut.​

NL9-4-2019Evidence-Based Practice Patiëntenfolders; Evidence-Based Practice Richtlijnen; Geestelijke gezondheidszorg

​Bevat naast de richtlijn ook een landelijk basisprogramma. Aangeboden door Trimbos instituut.​

NL9-4-2019Evidence-Based Practice Richtlijnen; Geestelijke gezondheidszorg

​Aangeboden door Trimbos instituut.​

NL9-4-2019Evidence-Based Practice Richtlijnen; Geestelijke gezondheidszorg

​Aangeboden door Trimbos instituut.​

NL9-4-2019Evidence-Based Practice Richtlijnen; Geestelijke gezondheidszorg

​Bevat naast de richtlijn ook een samenvatting en een cliëntenversie. Aangeboden door Trimbos instituut.​

NL9-4-2019Evidence-Based Practice Richtlijnen; Geestelijke gezondheidszorg; Evidence-Based Practice Patiëntenfolders

​Aangeboden door Trimbos instituut.​

NL9-4-2019Evidence-Based Practice Richtlijnen; Geestelijke gezondheidszorg

Bevat naast de richtlijn voor schizofreniepatiënten ook een samenvatting, diagnostiek protocol, patiëntenversie en andere bijlagen. Aangeboden door Trimbos instituut.​

NL9-4-2019Evidence-Based Practice Richtlijnen; Geestelijke gezondheidszorg; Evidence-Based Practice Patiëntenfolders

​Aangeboden door Trimbos instituut.​

NL9-4-2019Evidence-Based Practice Richtlijnen; Geestelijke gezondheidszorg

​Aangeboden door Trimbos instituut.​

NL9-4-2019Evidence-Based Practice Richtlijnen; Geestelijke gezondheidszorg

​Bevat naast de richtlijn ook een samenvatting. Aangeboden door Trimbos instituut.​

NL9-4-2019Geestelijke gezondheidszorg; Evidence-Based Practice Richtlijnen

​Aangeboden door Trimbos instituut.​

NL9-4-2019Evidence-Based Practice Richtlijnen; Geestelijke gezondheidszorg

​Deze richtlijn richt zich op val- en factuurpreventie van thuiswonende ouderen en bestaat uit drie onderdelen. Richtlijn heeft een update gehad in 2017.

NL17-10-20175. Fysische beveiliging; Evidence-Based Practice Richtlijnen

Deze richtlijn kan helpen om in de dagelijkse praktijk valincidenten te detecteren, te evalueren en te behandelen, om zo nieuwe valincidenten en de mogelijk ernstige gevolgen te voorkomen.

NL24-1-20175. Fysische beveiliging; Evidence-Based Practice Richtlijnen

​Praktische richtlijn voor de behandeling van oncologische ulcus. Opgesteld door een samenwerking tussen VVRO en WCS België.

NL24-1-20171.5. Huid en zintuigen; Evidence-Based Practice Richtlijnen

​Praktische richtlijn voor de verzorging van oncologische wonden. Opgesteld door een samenwerking tussen VVRO en WCS België.

NL24-1-20171.5. Huid en zintuigen; Evidence-Based Practice Richtlijnen

Praktische richtlijn voor de behandeling van radiodermatitis ingedeeld volgens het classificatiesysteem van de World Health Organisation (WHO). Opgesteld door een samenwerking tussen VVRO en WCS België.

NL24-1-20171.5. Huid en zintuigen; Evidence-Based Practice Richtlijnen

​Nederlandse richtlijn i.v.m. pijnbehandeling bij traumapatiënten op de spoedgevallenzorg. Aangeboden door de Nederlandse Vereniging Spoedeisende Hulp Verpleegkundigen (NVSHV).

NL25-1-2017Evidence-Based Practice Richtlijnen; 1.5. Huid en zintuigen; 1.7. Medicamenteuze toedieningen

​Bevat naast de richtlijn ook een patiëntenversie en een samenvatting. Aangeboden door Trimbos instituut​.

NL9-4-2019Geestelijke gezondheidszorg; Evidence-Based Practice Richtlijnen; Evidence-Based Practice Patiëntenfolders

​Richtlijn voor patiënten met multipele psychiatrische aandoeningen. Aangeboden door Trimbos instituut.​

NL9-4-2019Evidence-Based Practice Richtlijnen; Geestelijke gezondheidszorg
De Richtlijn Spirituele zorg werd in de periode 2006-2010 geschreven door de Agorawerkgroep ‘RichtlijnSpirituele zorg' uit Nederland.

NL25-1-2017Evidence-Based Practice Richtlijnen

​Richtlijn voor het toedienen van insuline met de insulinepen opgesteld door de EADV, de beroepsorganisatie voor diabeteszorgverleners in Nederland.

NL25-1-20171.7. Medicamenteuze toedieningen; Evidence-Based Practice Richtlijnen

Verzameling van internationale richtlijnen en schalen i.v.m. borstvoeding, aangeboden door de FOD Volksgezondheid.

NL, EN25-1-20171.8. Bijzondere technieken; Evidence-Based Practice Meetinstrumenten; Evidence-Based Practice Richtlijnen; 1. Behandelingen; Vroedkunde

​Verzameling van internationale richtlijnen en schalen i.v.m. continentie en incontinentie, aangeboden door de FOD Volksgezondheid.

NL, EN25-1-20171.4. Urogenitaalstelsel; Evidence-Based Practice Meetinstrumenten; Evidence-Based Practice Richtlijnen; 1. Behandelingen

​Verzameling van internationale richtlijnen en schalen i.v.m. de mondstatus, aangeboden door de FOD Volksgezondheid.

NL, EN25-1-20171.3. Spijsverteringstelsel; Evidence-Based Practice Meetinstrumenten; Evidence-Based Practice Richtlijnen; 1. Behandelingen

​Verzameling van internationale richtlijnen en schalen i.v.m. de slikfunctie, aangeboden door de FOD Volksgezondheid.

NL, EN25-1-20172. Voedsel- en vochttoediening; Evidence-Based Practice Meetinstrumenten; Evidence-Based Practice Richtlijnen

​Verzameling van internationale richtlijnen en schalen i.v.m. desoriëntatie, aangeboden door de FOD Volksgezondheid.

NL, EN25-1-2017Evidence-Based Practice Meetinstrumenten; Evidence-Based Practice Richtlijnen

​Verzameling van internationale richtlijnen i.v.m. nausea en braken, aangeboden door de FOD Volksgezondheid.

NL, EN25-1-20172. Voedsel- en vochttoediening; 1.6. Metabolisme; Evidence-Based Practice Richtlijnen; Evidence-Based Practice Meetinstrumenten; 1. Behandelingen

​Verzameling van internationale richtlijnen en schalen i.v.m. neurlogische monitoring, aangeboden door de FOD Volksgezondheid.

NL, EN25-1-2017Evidence-Based Practice Meetinstrumenten; Evidence-Based Practice Richtlijnen; 6. Diagnose en behandeling

Verzameling van internationale richtlijnen en schalen i.v.m. sedatie, aangeboden door de FOD Volksgezondheid.

NL, EN25-1-2017Evidence-Based Practice Meetinstrumenten; Evidence-Based Practice Richtlijnen

​Verzameling van internationale richtlijnen en schalen i.v.m. valproblematiek en mobiliteit, aangeboden door de FOD Volksgezondheid.

NL, EN25-1-20173. Mobiliteit; Evidence-Based Practice Meetinstrumenten; Evidence-Based Practice Richtlijnen

​Verzameling van internationale richtlijnen en schalen i.v.m. voeding en ondervoeding, aangeboden door de FOD Volksgezondheid

NL, EN25-1-20172. Voedsel- en vochttoediening; Evidence-Based Practice Meetinstrumenten; Evidence-Based Practice Richtlijnen

​Verzameling van internationale richtlijnen i.v.m. perifere en centrale katheters, aangeboden door de FOD Volksgezondheid.

NL, EN25-1-20171.2. Bloedsomloopstelsel; Evidence-Based Practice Richtlijnen; 1. Behandelingen

​Richtlijn palliatieve zorg i.v.m. delirium. Beperkte herwerking en vertaling van de nation-wide guideline van 10-5-2010 gepubliceerd op pallialine.nl.

NL25-1-20175. Fysische beveiliging; Evidence-Based Practice Richtlijnen

​Richtlijn i.v.m. dyspnoe, naar de Vlaamse situatie vertaald vanuit de Nederlandse richtlijn dyspnoe (2010).

NL25-1-20171.1. Ademhalingsstelsel; Evidence-Based Practice Richtlijnen; 1. Behandelingen

​Richtlijnen palliatieve zorg i.v.m. de hik. Vertaald naar de Vlaamse situatie vanuit de Nederlandse richtlijn 'Hik', versie 2009.

NL25-1-20171.3. Spijsverteringstelsel; Evidence-Based Practice Richtlijnen; 1. Behandelingen

​Richtlijnen palliatieve zorg i.v.m. hoesten. Vertaald naar de Vlaamse situatie vanuit de Nederlandse richtlijn 'Hoesten', versie 2010.

NL25-1-20171.1. Ademhalingsstelsel; Evidence-Based Practice Richtlijnen; 1. Behandelingen

​Richtlijnen palliatieve zorg i.v.m. koorts. Vertaling naar Vlaamse situatie vanuit de Nederlandse richtlijn 'koorts', versie 2008

NL25-1-20176. Diagnose en behandeling; Evidence-Based Practice Richtlijnen

​Richtlijnen palliatieve zorg i.v.m. misselijkheid en braken. Vertaling naar Vlaamse situatie vanuit de Nederlandse richtlijn 'Misselijkheid en braken', versie 2009 en 2010.

NL14-10-20131.3. Spijsverteringstelsel; Evidence-Based Practice Richtlijnen; 1. Behandelingen

​Richtlijnen palliatieve zorg i.v.m. palliatieve sedatie, gepubliceerd op 30 juni 2012.

NL25-1-20171.7. Medicamenteuze toedieningen; Evidence-Based Practice Richtlijnen; 1. Behandelingen

​Richtlijnen palliatieve zorg i.v.m. vermoeidheid bij kanker in de palliatieve fase​. Vertaling naar Vlaamse situatie vanuit de Nederlandse richtlijn van 2010.

NL25-1-20176. Diagnose en behandeling; Evidence-Based Practice Richtlijnen
Richtlijnen betreffende vrijheidsbeperkende maatregelen ter beveiliging van de patiënt in de UZ Leuven
NL25-1-20175. Fysische beveiliging; Evidence-Based Practice Richtlijnen

​​Aanbevelingen voor goede praktijkvoering in de verpleegkunde. Aangeboden door CIPIQ-S gesubsidieerd door de FOD Volksgezondheid.

NL25-5-20211.5. Huid en zintuigen; Evidence-Based Practice Richtlijnen; 1. Behandelingen

​Richtlijnen over verschillende thema's.

EN27-1-2017Evidence-Based Practice Databanken; Evidence-Based Practice Richtlijnen
NL7-2-2017Evidence-Based Practice Richtlijnen

Richtlijnen voor vroedvrouwen afkomstig van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu uit Nederland.

NL, EN8-2-2017Vroedkunde; Evidence-Based Practice; RIVM Informatie (Nederland); Evidence-Based Practice Richtlijnen; Evidence-Based Practice Databanken

​Aanbevelingen voor goede praktijkvoering in de verpleegkunde. Aangeboden door CIPIQ-S gesubsidieerd door de FOD Volksgezondheid.

NL, FR25-5-20211.5. Huid en zintuigen; Evidence-Based Practice Richtlijnen; 1. Behandelingen

​Zoekmachine voor alle adviezen van de Hoge Gezondheidsraad in België.

NL, FR, DE, EN8-2-2017Adviezen Hoge Gezondheidsraad; Evidence-Based Practice; Evidence-Based Practice Richtlijnen

​​​​