Portal4Care
Platform wetenschap en praktijk
NL - FR
Last modified at 11-1-2023 01:08 by p4cadmin

Overzicht meetschalen

​Borstvoeding

Inleiding

De MeSH term ‘breast feeding’ of borstvoeding wordt in PubMed beschreven als het voeden van een zuigeling aan de borst van de moeder.

De waarde van het geven van borstvoeding aan zuigelingen wordt reeds lange tijd erkend. Verschillende internationale en nationale organisaties voeren een sterk pleidooi voor het geven van borstvoeding. De American Academy of Pediatrics (2006) raadt exclusieve borstvoeding aan tot de leeftijd van zes maanden. Ook de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO, 2002) bevestigt dit beleid.

Hoewel het geven van borstvoeding sterk gestegen is in de voorbije decennia, vallen de cijfers snel terug binnen de eerste vier à acht weken na de geboorte (Dennis, 2003). De duur van de periode waarin borstvoeding gegeven wordt, ligt nog lager bij vrouwen uit lagere sociale milieus (Dennis, 2003).

Het blijft dus van belang om na te gaan hoe het gesteld is met het geven van borstvoeding en wat de barrières vormen. Meetinstrumenten kunnen hierbij een belangrijke rol spelen.​

Meetschalen

  
Doel
Populatie
  
  
Breastfeeding Attrition Prediction Tool (BAPT)
Meten van de mate waarin vrouwen borstvoeding blijven geven
Vrouwen die pas bevallen zijn
BeST 3
Breastfeeding Personal Efficacy Beliefs Inventory (BPEBI)
Het doel van de Breastfeeding Personal Efficacy Beliefs Inventory (BPEBI) is het meten van het zelfvertrouwen van vrouwen met betrekking tot het geven van borstvoeding, zowel voor als na de geboorte.
Zwangere vrouwen of vrouwen die recent bevallen zijn
BeST 3
Breastfeeding Self-Efficacy Scale (BSES)
De Breastfeeding Self-Efficacy Scale wil nagaan hoe vertrouwensvol vrouwen zijn met betrekking tot het geven van borstvoeding.
Zwangere vrouwen en vrouwen die recent bevallen zijn
BeST 3
H&H Lactation Scale (HHLS)
Het doel van dit instrument is het meten van de gepercipieerde tevredenheid bij de zuigeling, de tevredenheid bij de moeder en het vertrouwen van de moeder met betrekking tot borstvoeding.
Vrouwen die recent bevallen zijn
HHLSBeST 3
Infant Breastfeeding Assessment Tool (IBFAT)
Het doel van de Infant Breastfeeding Assessment Tool (IBFAT) is het nagaan van het verloop van de borstvoeding bij de pasgeborene.
Pasgeborenen met een normaal geboortegewicht
IBFATBeST 3
Infant Feeding Intentions Scale (IFI)
Het doel van de Infant Feeding Intentions Scale is het nagaan van de overtuiging om met borstvoeding te starten en om dit voort te zetten gedurende de eerste zes levensmaanden van het kind.
Zwangere vrouwen (derde trimester)
IFIBeST 3
Iowa Infant Feeding Attitude Scale (IIFAS)
Het doel van de Iowa Infant Feeding Attitude Scale (IIFAS) is ontworpen om de houding ten opzichte van het geven van borstvoeding te meten.
Vrouwen die recent bevallen zijn
IIFASBeST 3
LATCH Assessment Tool (LATCH)
Het doel van de LATCH is het beoordelen van de borstvoedingstechniek en nagaan waar interventies nodig zijn.
Moeders en hun pasgeborenen
BeST 3
Mother-Baby Assessment Scale (MBA)
Het doel van de Mother-Baby Assessment Scale (MBA) is het beoordelen van maternale en neonatale gedragingen met betrekking tot efficiënte borstvoeding.
Moeders en hun pasgeborenen
BeST 3
Laatste update: 24/10/2020