Portal4Care
Platform wetenschap en praktijk
NL - FR
Last modified at 26-10-2022 07:02 by p4cadmin

Overzicht meetschalen

​​​Cognitief functioneren

Inleiding

Deze rubriek handelt over het beoordelen van het cognitief functioneren. Deze vaak voorkomende problemen vereisen een evaluatie met een meetinstrument zodat de efficiëntie van een behandeling, de evolutie van de pathologie of de noodzaak tot zorgverlening kan worden beoordeeld. De term ‘cognitief’ heeft verschillende betekenissen. In de ‘Petit Larousse’ wordt de term beschreven als ‘een proces waarmee een individu informatie over zijn omgeving verwerft, maar ook als de kennis van het individu’. In de praktijk omvatten cognitieve functies de aandacht, het geheugen, de intelligentie, het beoordelingsvermogen maar ook de taal. Cognitieve stoornissen behoren tot de neuropsychologie, kunnen op alle leeftijden voorkomen maar een verschillende betekenis hebben. Zo zal het bij kinderen eerder om leerproblemen gaan en bij volwassenen om verlies van bekwaamheden. Men kan een onderscheid maken tussen een leeftijdgebonden cognitieve stoornis (goedaardig vergeten door de veroudering van de hersencellen), stoornissen die te wijten zijn aan geestesziekten (schizofrenie, depressie), stoornissen door medicijnengebruik (verdovingsmiddelen, psychotrope middelen, …) en door degeneratieve ziekten die progressieve cognitieve stoornissen zoals dementie veroorzaken. Er bestaan veel schalen en ze dekken verschillende aspecten van cognitieve stoornissen. Er werden geen specifieke schalen ontwikkeld. De voorgestelde instrumenten zijn afkomstig uit een literatuuranalyse en een gedetailleerde en systematische review van schalen voor cognitieve evaluatie. Deze review laat de keuze van de schaal aan de beoordelaar over, naargelang zijn affiniteit met deze schaal, de kenmerken van de patiënt en het specifieke karakter van de context.​

Meetschalen

  
  
Doel
Populatie
  
  
  
Batterie Rapide Devaluation des Fonctions Cognitives (BREV).pdfBatterie Rapide Devaluation des Fonctions Cognitives (BREV)
Herkenning van kinderen met cognitieve stoornissen
Kinderen van 4 tot 8 jaar
Niet aanwezigAanwezigBeST 1
Cambridge Cognitive Examination (CAMCOG).pdfCambridge Cognitive Examination (CAMCOG)
Diagnostiek van degeneratieve primaire dementie
Ouderen
AanwezigAanwezigBeST 1
Clock Drawing Test (CDT).pdfClock Drawing Test (CDT)
Beoordeling van cognitieve achteruitgang, van het  geheugen, van constructieve eupraxie
Ouderen, dementerenden of mensen met cognitieve stoornissen
Niet aanwezigAanwezigBeST 1
Cognitive Change Checklist 3CL.pdfCognitive Change Checklist 3CL
Deze schaal gaat de cognitieve en functionele capaciteiten na van de activiteiten van het dagelijkse leven
Niet aanwezigNiet aanwezigBeST 2
Cognitive Test for Delirium (CTD).pdfCognitive Test for Delirium (CTD)
Onderscheid maken tussen verwarde patiënten en patiënten
met dementie en andere psychiatrische ziekten
Alle personen die een risico op het ontwikkelen van acute
verwardheid lopen, specifiek personen die niet kunnen
spreken
Niet aanwezigAanwezigBeST 1
Everyday Cognition Scale ECog.pdfEveryday Cognition Scale ECog
BeST 2
Functional Cognitive Assessment Scale (FUCAS).pdfFunctional Cognitive Assessment Scale (FUCAS)
Evaluatie van uitvoerende functies
Personen met lichte cognitieve stoornissen of dementie
AanwezigAanwezigBeST 1
General Practitioner Assessment of Cognition (CPCOG).pdfGeneral Practitioner Assessment of Cognition (CPCOG)
Korte test voor het herkennen van dementie
Ouderen
AanwezigAanwezigBeST 1
Les Cinq mots (5M).pdfLes Cinq mots (5M)
Objectieve beoordeling van geheugenstoornissen
Oudere personen boven de 65 jaar
AanwezigAanwezigBeST 1
Memorial Delirium Assessment Scale (MDAS).pdfMemorial Delirium Assessment Scale (MDAS)
De ernst van de verwardheid meten
Kankerpatiënten en ouderen
Niet aanwezigAanwezigBeST 1
Mental Alternation Test (MAT).pdfMental Alternation Test (MAT)
Hulpmiddel bij de diagnose van cognitieve stoornissen in de
eerste hulp
Patiënten met een HIV-infectie
Niet aanwezigAanwezigBeST 1
Middlesex Elderly Assessment of Mental State (MEAMS).pdfMiddlesex Elderly Assessment of Mental State (MEAMS)
Meten van neurologische functies
Ouderen boven de 65 jaar
Niet aanwezigAanwezigBeST 1
Mini Mental State Exam - Mini Mental Status (MMSE).pdfMini Mental State Exam - Mini Mental Status (MMSE)
Verkenning van de cognitieve functies
Alle categorieën, voornamelijk ouderen
Niet aanwezigAanwezigBeST 1
Mini-COG.pdfMini-COG
Beoordeling van de cognitieve functies
Ouderen
AanwezigAanwezigBeST 1
Modified Informant Questionnaire on cognitive decline in the Elderly (IQCODE).pdfModified Informant Questionnaire on cognitive decline in the Elderly (IQCODE)
Beoordeling van de ernst van de dementie
Demente patiënten
AanwezigAanwezigBeST 1
Modified Mini Mental State Examination (3MS).pdfModified Mini Mental State Examination (3MS)
Verkenning van de cognitieve functies
Alle categorieën, voornamelijk ouderen, kankerpatiënten en
personen met psychiatrische stoornissen
Niet aanwezigAanwezigBeST 1
Montreal Cognitive Assessment (MoCA).pdfMontreal Cognitive Assessment (MoCA)
Beoordeling van lichte cognitieve functiestoornissen
Personen met een lichte verandering in de cognitieve
functies
AanwezigAanwezigBeST 1
Neurobehavioral Cognitive Status Examination( NCSE of COGNISTAT).pdfNeurobehavioral Cognitive Status Examination( NCSE of COGNISTAT)
Meetinstrument voor stoornissen die verbonden zijn met
verwardheid
Psychiatrische patiënten boven de 12 jaar
Niet aanwezigAanwezigBeST 1
Patient-reported Outcomes in Cognitive Impairement (PROCOG).pdfPatient-reported Outcomes in Cognitive Impairement (PROCOG)
Beoordeling van symptomen van licht cognitief deficit en
dementie van het Alzheimer type en hun invloed op de
kwaliteit van het functioneren en het gedrag in verband met
de gezondheid en de dagdagelijkse activiteiten
Patiënten met lichte tot matige cognitieve stoornissen
AanwezigAanwezigBeST 1
Repeatable Battery for the Assessment of Neuropsychological Status (RBANS).pdfRepeatable Battery for the Assessment of Neuropsychological Status (RBANS)
Vaststellen en aard van de cognitieve achteruitgang
Jonge en oudere volwassenen
Niet aanwezigAanwezigBeST 1
Seven Minute Screen (7MS).pdfSeven Minute Screen (7MS)
Vroegtijdige identificatie van de ziekte van Alzheimer
Patiënten met cognitieve stoornissen
AanwezigAanwezigBeST 1
Six-Item Cognitive Impairment Test (6CIT).pdfSix-Item Cognitive Impairment Test (6CIT)
Snelle beoordeling van de cognitieve functies, de oriëntatie, het geheugen en de concentratie
Meten van cognitieve stoornissen
Niet gespecificeerd
AanwezigAanwezigBeST 1
Six-item Screener (SIS).pdfSix-item Screener (SIS)
Snelle beoordeling van cognitieve functies
Personen boven de 65 jaar
AanwezigAanwezigBeST 1
Test for the Early Detection of Dementia from Depression (TE4D-Cog of TFDD).pdfTest for the Early Detection of Dementia from Depression (TE4D-Cog of TFDD)
Onderscheid tussen dementie - depressie
Niet gespecificeerd
AanwezigAanwezigBeST 1
Laatste update: 24/10/2020​