Portal4Care
Platform wetenschap en praktijk
NL - FR
Last modified at 29-10-2022 23:36 by p4cadmin

Overzicht meetschalen

Communicatie bij revalidatiepatiënten (CVA-afasie)

Inleiding

Een van de behandelde thema’s is de communicatie bij patiënten na revalidatie. De focus werd gelegd op de communicatie na een cerebrovasculair accident (CVA). Een CVA is meestal een afsluiting van een bloedvat in de hersenen, waardoor bepaalde delen te weinig bloed krijgen. Een tweede oorzaak is een lekkend bloedvat waarbij een hersenbloeding ontstaat en waardoor bepaalde delen minder werken. De verschijnselen van een CVA of beroerte verschillen per persoon. Ze hangen af van de plaats van de hersenen waar de bloedtoevoer verminderd is. Afhankelijk van het gebied kan bijvoorbeeld de spraak of het zicht van de patiënt gestoord zijn of treedt er een verlamming op in bepaalde lichaamsdelen.

Afasie komt vaak voor als gevolg van een beroerte. Afasie is één van de sterkste voorspellers van een beperkt functioneel herstel na een CVA en het wordt vaak geassocieerd met een toegenomen functionele afhankelijkheid van de patiënt. Om na te gaan hoe het gesteld is met de taal- en communicatievermogens van de patiënt bestaan er verschillende meetinstrumenten die in de verpleegkundige praktijk gebruikt kunnen worden.  ​​

Meetschalen

  
  
Doel
Populatie
  
  
  
Frenchay Aphasia Screening Test (FAST).pdfFrenchay Aphasia Screening Test (FAST)
Het detecteren van communicatiemogelijkheden bij patiënten
Verschillende patiëntengroepen, o.a. personen die een CVA hebben meegemaakt
Niet aanwezigAanwezigBeST 3
Mississippi Aphasia Screening Test (MAST).pdfMississippi Aphasia Screening Test (MAST)
Het meten van expressieve en receptieve taalmogelijkheden bij patiënten met hersenschade
Volwassen patiënten met verworven hersenschade, o.a. na CVA, in verschillende klinische settings
Niet aanwezigAanwezigBeST 3
ScreeLing.pdfScreeLing
Het detecteren van afasie bij CVA-patiënten
Personen die een CVA hebben meegemaakt in de eerste weken na de beroerte
Niet aanwezigAanwezigBeST 3
Ullevaal Aphasia Screening Test (UAS test).pdfUllevaal Aphasia Screening Test (UAS test)
Detectie van taalproblemen bij CVA-patiënten in de acute fase (3-8 dagen na CVA)
Acute CVA-patiënten
Niet aanwezigAanwezigBeST 3
Laatste update: 24/10/2020