Portal4Care
Platform wetenschap en praktijk
NL - FR
Last modified at 22-4-2023 23:52 by p4cadmin

Overzicht meetschalen

​​​Desoriëntatie

Inleiding

De moeilijkheid met het item “desoriëntatie” is de definitie die hieraan gegeven wordt.
In de klinische praktijk verwijst “desoriëntatie” naar het feit dat de persoon niet in staat is zichzelf in tijd, ruimte, richting of persoon te oriënteren. 
Desoriëntatie kan het gevolg zijn van een fysieke aandoening (bv. terughoudendheid), een psychische (bv. dementie) of een chemische (bv. Iatrogeen effect van
bepaalde medicijnmoleculen of elektrolytaandoeningen).
Desoriëntatie is een van de dimensies van een grotere entiteit, verwardheid. Verwardheid omvat begrippen van desoriëntatie, delirium, hallucinaties, …
In DI-RHM daarentegen is de definitie van desoriëntatie breder en omvat het de termen verwarring, delirium, dementie en hallucinatie.
Het zoeken naar een desoriëntatie-beoordelingsschaal was gebaseerd op de definitie desoriëntatie in de DI-RHM coderingshandleiding. Schalen zijn talrijk en bestrijken verschillende aspecten van desoriëntatie, gedefinieerd door de DI-RHM, waarbij sommige specifieker zijn dan andere.
Veel schalen hebben invloed op andere DI-RHM-items zoals gedrag en cognitie.
In dit werk is het een analyse van de literatuur en gedetailleerde Beoordelingsschalen voor desoriëntatie (die ook betrekking hebben op verwarringsaspecten,
‘delirium’, ‘dementie’ en ‘hallucinatie’). de evaluator op basis van zijn affiniteiten met de kenmerken van de patiënt

Meetschalen

  
Doel
Populatie
  
  
Abbreviated Mental Test (AMT)
Detecteren van cognitieve problemen
Personen ouder dan 65 jaar
AMTBeST 1
Actualisatie desoriëntatie
BeST 2
Clinical Assessment of Confusion (CAC-A)
Meetinstrument voor verwardheid
Volwassenen
BeST 1
Cognitive test for delirium (CTD)
Differentiatie bij patiënten tussen delirium, dementie en andere psychiatrische ziekten
Iedereen die het risico loopt een delirium te ontwikkelen,
met name degenen die niet kunnen spreken
CTDBeST 1
Confusion Assessment Method (CAM)
Detectie van delirium
Oudere patiënten
CAMBeST 1
Confusion Assessment Method for Intensive Care Unit (CAM-ICU)
Het aantonen van symptomen van verwardheid
CAM-ICUBeST 1
Confusion Rating Scale (CRS)
Vaststellen van symptomen van verwardheid
Oudere personen en kankerpatiënten
CRSBeST 1
Confusion State Evaluation CSE
Meting van de mate van delirium/evaluatie van de veranderingen van de symptomen bij verwardheid in de loop der tijd
Vooral ouderen met delirium
BeST 1
Delirium Index (DI)
Meting van verandering in ernst van symptomen van
delirium bij patiënten met een gediagnostiseerd delirium
Mensen met een diagnose van verwardheid
DIBeST 1
Delirium Observation Screening Scale (DOS)
Evaluatie van een delirium door verpleegkundigen
Oudere personen
DOSBeST 1
Delirium Rating Scale (DRS)
Het meten van de ernst van de symptomen die verband houden met het delirium
Allemaal, inclusief kinderen en adolescenten
DRSBeST 1
Delirium Rating Scale-Revised-98 (DRS-R-98)
Desoriëntatie/Verwardheid
Het meten van de ernst van de symptomen die verband houden met het delirium
DRS-R-98BeST 1
Delirium Severity Scale (DSS)
Het meten van de ernst van het delirium
Oudere patiënten
DSSBeST 1
Delirium Symptom Interview (DSI)
Evaluatie van de symptomen voor delirium
Oudere personen
DSIBeST 1
Delirium-O-Meter (DOM)
Meten van de ernst van een delier
Geriatrische patiënten
DOMBeST 1
Memorial Delirium Assessment Scale (MDAS)
Meten van de ernst van de verwardheid
Oudere mensen en kankerpatiënten
MDASBeST 1
Mini Mental State Exam - Mini Mental Status (MMSE)
Het verkennen van cognitieve functies
Alle categorieën, vooral ouderen
MMSEBeST 1
Modified Mini Mental State Examination (3MS)
Het verkennen van cognitieve functies
Alle categorieën, vooral ouderen, kankerpatiënten en mensen met psychische aandoeningen
3MSBeST 1
Neelon Champagne Confusion Scale (NEECHAM)
Snelle meting van acute verwarring
Vooral de ouderen
BeST 1
Nursing Delirium Screening Scale (Nu-DESC)
Snelle beoordeling van de symptomen van delirium
Allen
Nu-DESCBeST 1
Pediatric Anesthesia Emergence Delirium Scale (PAED)
Het meten van het begin van delirium bij kinderen
Kinderen die anesthesie hebben ondergaan
PAEDBeST 1
Short Portable Mental Status Questionnaire (SPMSQ)
Evaluatie van de cognitieve functie
Ouderen
BeST 1
The Short Test of Mental Status (STMS)
Beoordeling van de aanwezigheid en ernst van de symptomen delirium
Verwarde patiënten
STMSBeST 1
The Strain of care for Delirium Index SCDI
De zorgdruk voor verpleegkundigen meten
Alle mensen met een delirium
BeST 1
Laatste update: 24/10/2020