Portal4Care
Platform wetenschap en praktijk
NL - FR
Last modified at 22-4-2023 23:57 by p4cadmin

Overzicht meetschalen

​​​Functioneel - Mentaal - Psychosociaal

Inleiding

Het onderwerp is moeilijk af te bakenen omdat eenzelfde item verschillende terreinen beslaat. De functionele evaluatie heeft betrekking op het functioneren, d.w.z. de werking van een orgaan, ledemaat, zintuig. De psychosociale evaluatie evalueert het mentaal functioneren evenals het gedrag ten opzichte van de omgeving (familie, maatschappij). Onderzoek naar evaluatieschalen voor deze verschillende aspecten is erg moeilijk omdat het onderwerp erg ruim is. Er zijn heel wat schalen en deze dekken verschillende aspecten: het functionele, cognitieve, mentale en psychosociale aspect. Sommige schalen zijn ruim en evalueren basale functies, andere zijn meer specifiek. Bepaalde schalen grenzen aan andere terreinen en verwijzen naar andere DI-RHM onderwerpen als pijn, het gevaar voor doorligwonden, neurologische functies,… Het was onmogelijk om binnen dit werk een lijst op te stellen van alle schalen die in aanmerking komen voor de definitie van “functionele, mentale en psychosociale evaluatie". Wij haalden er alleen de algemene schalen uit, over thema’s die werden gekozen door een groep experts (activiteiten van het dagelijks leven, vallen, ondervoeding). Het staat de beoordelaar echter vrij om een schaal te kiezen in functie van de affiniteit die hij ermee heeft en volgens de eigenschappen van de patiënt die hij wil evalueren.​

Meetschalen

  
Doel
Populatie
  
  
Actualisatie functioneel mentaal en psychosociaal functioneren
BeST 2
Autonomie gérontologique et groupe iso-ressources (AGGIR )
Omschrijving van de Iso-Ressources groepen en evaluatie
van de autonomie
Bejaarden
BeST 1
Barthel Index (BI)
Beoordeling van de dagdagelijkse activiteiten
Chronisch zieke patiënten, ouderen
BeST 1
Berg Balance Scale (BBS)
Meten van de statische en dynamische functionele
mogelijkheden
Alle personen met een gebrek aan evenwicht, voornamelijk
bejaarden
BeST 1
Bristol Activities of Daily Living Scale (BADLS)
Beoordeling van de resterende capaciteiten en
veranderingen in de capaciteiten
Dementerende personen
BADLSBeST 1
CAREFALL Triage Instrument (CTI)
Multidimensionele evaluatie op het risico op vallen
Bejaarden
BeST 2
Functional Independence Measure (FIM)
Evaluatie van de capaciteiten in de dagelijkse activiteiten
Volwassenen met behoefte aan revalidatie
BeST 1
Geriatric Depression Scale (GDS-15)
Evaluatie van de depressie
Bejaarden
BeST 1
Identification of senior at risk (ISAR)
Meten van het risico op functionele achteruitgang
Oudere personen boven de 65
BeST 1
Instrumental Activities of daily living (IADL)
Evaluatie van de bekwaamheid in instrumentele dagelijkse
activiteiten
Iedereen
BeST 1
Katz Index of Independance in Activities of daily living (KATZ of ADL)
Evaluatie van de capaciteiten in de dagdagelijkse activiteiten
Voornamelijk ouderen
BeST 1
Mini Motor Test (MMT)
Beoordeling van de motorische capaciteiten
Ouderen boven de 65 jaar
BeST 1
Pediatric Evaluation of disability Inventory (PEDI)
Beoordeling van de functionele mogelijkheden en de
prestaties van jonge kinderen
Kinderen van zes maanden tot zeven jaar
BeST 1
Score Hospitalier Devaluation Du Risque de perte D'autonomie (SHERPA)
Beoordeling van het risico op het verlies aan zelfstandigheid
Bejaarden
SHERPABeST 1
St Thomass Risk Assessment Tool in Falling Elderly Inpatients (STRATIFY)
Bepalen of patiënten een hoog risico op vallen vertonen
Patiënten die mogelijk een risico op vallen vertone
BeST 1
Systeme de mesure de lautonomie fonctionelle (SMAF)
Beoordeling van de behoeften van individuen door het
meten van de tekortkomingen, onvermogen en handicaps
Populatie van bejaardentehuizen en geriatrische diensten
BeST 1
Test de Tinetti (TT) Performance Oriented Mobility Assessment (POMA)
Het stappen en evenwicht van de patiënt meten
Volwassenen, ouderen
TT of POMABeST 1
Timed Up & Go (TUG)
Beoordeling van de motorische functies
Ouderen, mensen met evenwichtsstoornissen
BeST 1
Triage Risk Screening Tool (TRST)
Meten van het risico op een heropname op de spoeddienst
Ouderen
BeST 1
Laatste update: 24/10/2020