Portal4Care
Platform wetenschap en praktijk
NL - FR
Last modified at 26-10-2022 07:06 by p4cadmin

Overzicht meetschalen

​Mondstatus

Inleiding

Deze rubriek handelt over de evaluatie van de gezondheidstoestand van de mond. Heel wat patiënten komen veel vaker in contact met een verpleegkundige dan met een tandarts. De gezondheidstoestand van de mond van deze patiënten is dan ook vaak zorgwekkend. Bovendien kan een niet-gezonde mond grote gevolgen hebben voor het leven en de gezondheid van de patiënt: zich niet lekker voelen, pijn, infecties, ondervoeding,… Vandaar dat het belangrijk is dat verpleegkundigen dit probleem in hun geplande interventies opnemen en daarover met andere professionals die zich met de patiënt bezighouden communiceren. Naast het belang van een wetenschappelijk gevalideerde schaal om een gezondheidsgerelateerd probleem alsook de evolutie ervan doorheen de tijd te observeren, voorziet de nieuwe MVG in de registratie van deze verpleegsteractiviteit. Men wil daarmee de essentiële rol van de tandarts niet vervangen. Omdat verpleegkundigen echter veel vaker met patiënten in contact komen, kunnen ze een belangrijke preventieve en verwijzende rol spelen en patiënten vlugger naar bevoegde tandartsen verwijzen voor behandeling. Verpleegkundigen beschikken hiervoor slechts over een zeer beperkt aantal meetinstrumenten. Deze richten zich vaak op de geriatri​e, intensieve zorgen of oncologie. Men moet eveneens weten dat maar weinig instrumenten werden gevalideerd - en nog minder in onze landstaal - ;onderzoekers zijn bij deze dus uitgenodigd om projecten in deze zin te leiden. U vindt in deze rubriek de wetenschappelijk gevalideerde instrumenten om de gezondheidstoestand van de mond te evalueren …​

Meetschalen

  
  
Doel
Populatie
  
  
  
Kayser-Jones Brief Oral Health Status Examination BOHSE.pdfKayser-Jones Brief Oral Health Status Examination BOHSE
Bij de patiënt verschillende aspecten van de gezondheid van zijn
mond beoordelen: lippen, tong, tanden, tandvlees, speeksel,…
Patiënten in een RVT
AanwezigAanwezigBeST 1
Nijmegen Nursing Mucositis Scoring System NNMSS.pdfNijmegen Nursing Mucositis Scoring System NNMSS
Het evalueren van de aanwezigheid en de ernst van een
mucositis of stomatitis bij oncologische patiënten (aantasting van
het mondslijmvlies)
Oncologisch behandelde patiënten
AanwezigAanwezigBeST 1
Oral Health Assessment Tool OHAT.pdfOral Health Assessment Tool OHAT
Bij de patiënt de verschillende aspecten van de
gezonheidstoestand van zijn mond beoordelen : lippen, tong,
tanden, tandvlees, speeksel,…
Patiënten in een RVT
AanwezigAanwezigBeST 1
The 20 items Oral Mucositis Index OMI-20.pdfThe 20 items Oral Mucositis Index OMI-20
Het evalueren van de aanwezigheid en de ernst van mucositis of
stomatitis bij oncologische patiënten (aantasting van het
mondslijmvlies)
Oncologisch behandelde patiënten
AanwezigAanwezigBeST 1
Laatste update: 24/10/2020