Portal4Care
Platform wetenschap en praktijk
NL - FR
Last modified at 26-10-2022 07:07 by p4cadmin

Overzicht meetschalen

​​​​Nausea en Braken

Inleiding

Deze rubriek handelt over symptoommanagement van nausea en braken. Dergelijke problemen kunnen de gezondheidsbeleving van de patiënt gedurende zijn/haar verblijf in het ziekenhuis in belangrijke mate verstoren. Vandaar het belang van symptoomcontrole in het streven naar een effectieve verpleegkundige praktijkvoering. Zoals bepaald in MVG observeert of bevraagt de zorgverlener op regelmatige basis de nauseaklachten en/of het braken bij de patiënt met een meetinstrument. Op basis van deze scores voert de zorgverlener een zorgplan of staand order uit. Het aantal beschikbare meetinstrumenten gericht op het objectiveren van dit gezondheidsprobleem is beperkt. Bovendien is de betrouwbaarheid en validiteit ervan dikwijls laag. Wat volgt is een overzicht van de beschikbare meetinstrumenten binnen dit domein.​

Meetschalen

  
  
Doel
Populatie
  
  
  
Index of Nausea, Vomiting, and Retching (INVR).pdfIndex of Nausea, Vomiting, and Retching (INVR)
Beoordelen nausea/ braken/ kokhalzen
Niet gespecifieerd
AanwezigAanwezigBeST 1
Keller Index of Nausea (KIN).pdfKeller Index of Nausea (KIN)
Beoordelen nausea
Kinderen
AanwezigAanwezigBeST 1
Nausea Profile (NP).pdfNausea Profile (NP)
Beoordelen nausea
Niet gespecifieerd
AanwezigAanwezigBeST 1
Numeric Rating Scale.pdfNumeric Rating Scale
Beoordelen nausea
Niet gespecifieerd
Niet aanwezigAanwezigBeST 1
Pediatric Nausea Assessment Tool (PeNAT).pdfPediatric Nausea Assessment Tool (PeNAT)
Beoordelen nausea
Kinderen
AanwezigAanwezigBeST 1
Visual Analogue Scale (VAS) versus Verbal Category Scale (VCS).pdfVisual Analogue Scale (VAS) versus Verbal Category Scale (VCS)
Beoordelen nausea
Oncologie
Niet aanwezigAanwezigBeST 1
Visual Analogue Scale (VAS).pdfVisual Analogue Scale (VAS)
Beoordelen postoperatieve nausea
Postoperatieve patiënten
Niet aanwezigAanwezigBeST 1
Laatste update: 24/10/2020