Portal4Care
Platform wetenschap en praktijk
NL - FR
Last modified at 26-10-2022 07:07 by p4cadmin

Overzicht meetschalen

​​​Neurologische zorg

Inleiding

Deze rubriek handelt over de neurologische bewaking van de patiënt. De bewaking van de toestand of de neurologische functie van de patiënt maakt deel uit van de vereiste basiscompetenties van de verpleegkundigen. De evaluatie en de bewaking van de gezondheidstoestand van de patiënt, ongeacht of dit nu in de gespecialiseerde eenheden neurologie of de spoedgevallen is, maar ook in welke verpleegeenheid dan ook waar een patiënt met bewustzijnsstoornissen of een patiënt die erdoor kan worden aangetast zou kunnen worden opgenomen, zijn van vitaal belang en verantwoorden het hoge competentieniveau die voor het uitvoeren van deze taak vereist is. Daarom is het bij een aantasting van het bewustzijn in het bijzonder of van de neurologische functie in het algemeen voor de verpleegkundigen van belang om met dit soort van aspect rekening te houden in de programmatie van hun ingrepen en de communicatie t.a.v. de andere beroepsbeoefenaars die zorg dragen voor de patiënt. Naast het belang dat eigen is aan het gebruik van een wetenschappelijk gevalideerde schaal om een gezondheidsfenomeen en de evolutie ervan in de tijd t.o.v. de zorgingrepen te observeren, voorziet de nieuwe DI-RHM hierin om deze verpleegkundige activiteit te kunnen registreren. Er bestaan een aanzienlijk aantal meetinstrumenten over dit thema. De eenvoudigste meetinstrumenten, zoals (afgeleiden van) de Glasgow-schaal, zijn sneller en gemakkelijker te gebruiken voor kritieke situaties en voor de meeste patiënten. De meest performante meetinstrumenten op het vlak van voorspelbaarheid op lange termijn, nauwkeurigheid, gevoeligheid, aanpassing aan specifieke klinische gevallen zijn vanzelfsprekend langer en complexer. Bepaalde instrumenten die hier opgenomen zijn, werden nog niet in onze landstalen gevalideerd. Bepaalde aspecten van de wetenschappelijke validiteit zijn ook nog niet onderzocht voor andere instrumenten. De onderzoeksteams worden dus verzocht om deze studies uit te voeren. Bepaalde specifieke instrumenten waarbij de neurologische evaluatie met de gevoelsstimulatie en de revalidatie van de patiënt met neurologische letsels wordt gecombineerd, werden wegens methodologische redenen niet opgenomen in deze afdeling. Onder deze rubriek vindt u de wetenschappelijk meest gevalideerde en meest gebruikte instrumenten op het vlak van neurologische bewaking…​

Meetschalen

  
  
Doel
Populatie
  
  
  
Actualisatie neurologische zorg.pdfActualisatie neurologische zorg
BeST 2
Canadian Neurological Scale (CNS).pdfCanadian Neurological Scale (CNS)
De evolutie van de neurologische symptomen evalueren van een patiënt met intact bewustzijn, maar die aan een afasie kan lijden
Volwassenen
AanwezigAanwezigBeST 1
Coma-Near Coma Scale (CNC).pdfComa-Near Coma Scale (CNC)
Onderscheid maken tussen de diverse fasen van de comateuze
toestand van nagenoeg vegetatieve patiënten en evalueren van
de kleine klinische evoluties
Volwassenen, kinderen >5 jaar?
Niet aanwezigAanwezigBeST 1
Full Outline of UnResponsiveness score (FOUR score).pdfFull Outline of UnResponsiveness score (FOUR score)
Meten van de diepte van een coma
Volwassenen
AanwezigAanwezigBeST 2
Glasgow Coma Scale GCS.pdfGlasgow Coma Scale GCS
De bewustzijnstoestand evalueren
Volwassenen en kindere
AanwezigAanwezigBeST 1
JFK Coma Recovery Scale-Revised (CRS-R).pdfJFK Coma Recovery Scale-Revised (CRS-R)
De evolutie van de bewustzijnstoestand evalueren
Volwassenen, kinderen >5 jaar?
Niet aanwezigAanwezigBeST 1
National Institute Health Stroke Scale (NIHSS).pdfNational Institute Health Stroke Scale (NIHSS)
Impact van het herseninfarct op de neurologische functies
(ondermeer het bewustzijn)
Volwassenen
Niet aanwezigAanwezigBeST 1
Laatste update: 24/10/2020