Portal4Care
Platform wetenschap en praktijk
NL - FR
Last modified at 23-4-2023 00:11 by p4cadmin

Overzicht meetschalen

​Ontwenningsverschijnselen bij pasgeborenen

Inleiding

Een pasgeborene kan ontwenningsverschijnselen gaan vertonen als er sprake is van een prenatale blootstelling aan bepaalde middelen zoals: drugs, medicatie, nicotine, geneesmiddelen, of doordat de pasgeborene gedurende een bepaalde tijd medicatie toegediend kreeg. 

Als er verschillende symptomen samen of in ernstige mate voorkomen wordt er gesproken van het Neonataal AbstinentieSyndroom (NAS). Om de symptomen hiervan weer te geven wordt er beroep gedaan op de Finnegan-score (Finnegan, Kron, Connaughton, & Emich, 1975). De symptomen situeren zich in het centraal zenuwstelsel, op gastro-intestinaal vlak en/of op het metabole, vasomotorische of respiratoire vlak. De symptomen m.b.t. het centrale zenuwstelsel kunnen zich o.a. uiten in een schrille schrei, tremor, schaafletsels, stuipen,… Op gastro-intestinaal vlak uit dit zich in het slecht of juist overdreven zuigen, braken (projectiel, regurgitatie) en ongebonden of waterige ontlasting. De symptomen die zich situeren op het metabole, vasomotorische en respiratoire vlak uit zich in zweten, verhoogd ademhalingsritme (meer dan 60 per minuut), neusvleugelen, koorts, veelvuldig geeuwen, enzovoort.

De observatie van de baby en het scoren met behulp van een meetinstrument, kan op de materniteit gebeuren. Dit is bevorderlijk voor de moeder-kind binding (Smets, 2005). 

Meetschalen

  
Doel
Populatie
  
  
Sophia Observation Withdrawal Symptoms Scale (SOS)
Het monitoren van ontwenningsverschijnselen op opiaten en benzodiazepinen bij pediatrische patiënten
Zieke kinderen in kritieke toestand van 0 tot 16 jaar in een pediatrische intensieve zorgen afdeling (Pediatric Intensive Care Unit [PICU])
SOSBeST 3
The Neonatal Withdrawal Inventory (NWI)
Het beoordelen van ontwenningsverschijnselen bij pasgeborenen (door narcotica)
Zuigelingen
NWIBeST 3
The Withdrawal Assessment Tool Version 1 (WAT-1)
Monitoren van ontwenningsverschijnselen na het stoppen of afbouwen van een behandeling met benzodiazepinen en/of opiaten
Pediatrische patiënten
WATBeST 3
Laatste update: 24/10/2020