Portal4Care
Platform wetenschap en praktijk
NL - FR
Last modified at 26-10-2022 07:08 by p4cadmin

Overzicht meetschalen

​Pijn

Inleiding

Het ervaren van pijn is een individuele, subjectieve waarneming. Dit is moeilijk te observeren. Het objectiveren en meten van een dergelijke ervaring wordt bepaald door de beleving van de patiënt. Factoren zoals de pijnstimulus en externe factoren spelen eveneens een rol in de pijnervaring. Pijn is namelijk multidimensioneel. Meetinstrumenten zullen pijn dus steeds op een subjectieve manier meten. Een onderscheid kan gemaakt worden tussen 3 meetmethodes. Een eerste methode richt er zich op pijn te objectiveren aan de hand van descriptoren (verbaal of geschreven). Vervolgens is het ook mogelijk dit te bestuderen aan de hand van analoge technieken zoals bijvoorbeeld de visual analogue scale (VAS). Een laatste vorm betreft het observeren van gedrag en wordt vaak gebruikt bij dementerenden, kinderen,… Voorzichtigheid in het gebruik van een pijnschaal en het interpreteren van de resultaten ervan is geboden. Stinson, Kavanagh, Yamada, Gill, & Stevens (2006) stellen dat geen enkele schaal optimaal wordt bevonden in gebruik voor alle vormen van pijn of in alle leeftijdscategorieën.​

Meetschalen

  
  
Doel
Populatie
  
  
  
Actualisatie pijn.pdfActualisatie pijn
BeST 2
Brief Pain Inventory (BPI).pdfBrief Pain Inventory (BPI)
Pijn beoordelen bij de patiënt
Oncologiepatiënten
AanwezigAanwezigBeST 1
Doloplus-2 Observational Pain Assessment Scale (Doloplus‐2).pdfDoloplus-2 Observational Pain Assessment Scale (Doloplus‐2)
Pijn beoordelen aan de hand van pijn‐gerelateerde gedragingen
Ouderen met met communicatieproblemen
AanwezigAanwezigBeST 2
Faces Pain Scale (FPS).pdfFaces Pain Scale (FPS)
Pijn beoordelen bij de patiënt
Kinderen, volwassenen en ouderen
AanwezigAanwezigBeST 1
McGill Pain Questionnaire (MPQ).pdfMcGill Pain Questionnaire (MPQ)
Pijn beoordelen bij de patiënt
Volwassenen
AanwezigAanwezigBeST 1
Numeric Rating Scale (NRS).pdfNumeric Rating Scale (NRS)
Pijn beoordelen bij de patiënt
Niet gespecifieerd
AanwezigAanwezigBeST 1
Pain Assessment Checklist for Seniors with Limited Ability to Communicatie (PACSLAC).pdfPain Assessment Checklist for Seniors with Limited Ability to Communicatie (PACSLAC)
Pijn beoordelen bij dementerenden
Dementerenden in langetermijn instellingen, zoals rusthuizen
AanwezigAanwezigBeST 2
Pain Assessment in Advanced Dementia (PAINAD).pdfPain Assessment in Advanced Dementia (PAINAD)
Pijn beoordelen door middel van de observatie van gedragingen bij dementerenden in een vergevorderd stadium
Dementerenden
Niet aanwezigAanwezigBeST 2
Verbal Rating Scale (VRS).pdfVerbal Rating Scale (VRS)
Pijn beoordelen bij de patiënt
Niet gespecifieerd
AanwezigAanwezigBeST 1
Visual Analogue Scale (VAS).pdfVisual Analogue Scale (VAS)
Pijn beoordelen bij de patiënt
Niet gespecifieerd
AanwezigAanwezigBeST 1
Laatste update: 24/10/2020