Portal4Care
Platform wetenschap en praktijk
NL - FR
Last modified at 23-4-2023 00:26 by p4cadmin

Overzicht meetschalen

​​

​Sedatie

Inleiding

​Het objectiveren van de diagnostiek en van de resultaten van sedatie vereist het systematisch opvolgen van het bewustzijn bij de patiënt. Dit is mogelijk door op regelmatige basis de mate van sedatie bij de patiënt te bevragen of te observeren d.m.v. een meetinstrument. Binnen dit domein gaat grote aandacht uit naar bewustzijnsscores. Ze bieden de mogelijkheid om de effectiviteit van de sedatie na te gaan. Deze scores beperken zich niet tot het domein van de Intensive Care (hoewel ze vaak hiervoor ontwikkeld werden), maar laten toe om veranderingen in het bewustzijn te registreren. Vele schalen worden dan ook in andere ziekenhuisafdelingen bruikbaar.​​

Meetschalen

  
Doel
Populatie
  
  
Actualisatie sedatie
BeST 2
Motor Activity Assessment Scale (MAAS)
Systematisch opvolgen van sedatie en agitatie bij de patiënt
IZ-patiënten
MAASBeST 1
Ramsey Scale
Systematisch opvolgen van de sedatie bij de patiënt
IZ-patiënten
RamseyBeST 1
Sedation Agitation Scale (SAS)
Systematisch opvolgen van sedatie en agitatie bij de patiënt
IZ-patiënten
SASBeST 1
The Richmond Agitation-Sedation Scale (RASS)
Systematisch opvolgen van sedatie en agitatie bij de patiënt
IZ-patiënten
RASSBeST 1
Laatste update: 24/10/2020