Portal4Care
Platform wetenschap en praktijk
NL - FR
Last modified at 23-4-2023 00:30 by p4cadmin

Overzicht meetschalen

​Slikfunctie

Inleiding

De MeSH term ‘deglutition disorders’ of slikstoornissen wordt in PubMed beschreven als moeilijkheden bij het slikken als gevolg van een neuromusculaire stoornis of een mechanische obstructie en kan ingedeeld worden in (a) orofaryngeale (door een storing in de keelholte en de bovenste oesofagale sfincter) en (b) oesofagale dysfagie (door een storing in de slokdarm). Een andere veel gebruikte term voor deze stoornis is dysfagie.

Enkele belangrijke complicaties van slikproblemen zijn aspiratie, dehydratatie, ondervoeding en meer kans op mortaliteit (Mann, Hankey, & Cameron, 2000). Aspiratie komt frequent voor bij patiënten na een beroerte (Lim, Lieu, Phua, Seshadri, Venketasubramanian, Lee, & Choo, 2001) en bij 15 tot 30% van de gehospitaliseerde dysfagiepatiënten (Cichero, Heaton, & Basset, 2009). Patiënten die aspireren lopen de kans om een pneumonie te ontwikkelen (Holas, De Pippo, & Reding ,1994). Een groot gevaar vormt de stille aspiratie, waarbij de patiënt voedsel of vloeistof aspireert zonder symptomen te vertonen zoals hoesten. Dit kan enkel met instrumentele testen opgespoord worden (Ramsey, 2005). Het is belangrijk om patiënten met slikproblemen vroegtijdig op te sporen en verdere complicaties te voorkomen. Eenvoudige screeningsinstrumenten zijn daarom noodzakelijk.

Bij het screenen kan de verpleegkundige een belangrijke rol spelen wegens de continue beschikbaarheid (Cichero et al. 2009), daarenboven is een belemmerde slikfunctie een verpleegkundige diagnose (Johnson, Bulechek, Butcher, McCloskey Dochterman, Maas, Moorhead, et al. 2006). De verpleegkundige kan handelingen uitvoeren om verdere complicaties te voorkomen (bijvoorbeeld, overgaan tot niets per os). De verpleegkundige kan ook doorverwijzen voor het uitvoeren van meer gedetailleerde testen (Bergamaschi, Crivelli, Rezzani, Patti, Solaro, Rossi, et al. 2008) door meer gespecialiseerde zorgverleners (logopedisten e.a.). De belangrijkste objectieve testen zijn het ‘fiberoptisch endoscopisch slikonderzoek’ (Fiberoptic Endoscopic Examination of Swallowing, FEES) en ‘videofluoroscopisch onderzoek’ (Videofluoroscopic Swallow Study, VFS/VSS). Deze worden ook veelal gebruikt als gouden standaard (Lim, et al. 2001; Daniels, Brailey, Priestly, Herrington, Weisberg, & Foundas, 1998; Leder & Espinosa, 2002).​

Meetschalen

  
Doel
Populatie
  
  
Deglutition Handicap Index (DHI)
Zelfevaluatie van slikproblemen
Volwassenen
BeST 3
Dysphagia in Multiple Sclerosis Questionnaire (DYMUS)
Detecteren/ screenen en beoordelen van dysfagie
Multiple Sclerose (MS) patiënten (niet gehospitaliseerd)
DYMUSBeST 3
Dysphagia Risk Assessment for the Community-dwelling Elderly (DRACE)
Risico beoordelen van kauw- en slikstoornissen
Thuiswondende bejaarden
BeST 3
Eating Assessment tool (EAT-10)
Snelle en eenvoudige evaluatie bij alle patiënten van: de ernst van hun symptomen, de kwaliteit van leven en de doeltreffendheid van de behandeling
Alle patiënten met dysfagie
EAT-10BeST 3
Gugging Swallowing Screen (GUSS)
Het slikvermogen van de patiënten evalueren, de ernst/mate van de slikproblemen nagaan en voldoende raad geven m.b.t. voeding en/of bijkomende onderzoeken
Patiënten die een ernstige CVA (CerebroVasculair Accident) doormaakten
GUSSBeST 3
Massey Bedside Swallowing Screen (MBSS)
Dagelijks bruikbaar instrument om het slikvermogen te bepalen en na te gaan of er een aanvullende evaluatie nodig is door een logopedist(e). Vermijden van videofluoroscopie owv de kost en het risico op aspiratie van barium
Patiënten die een ernstige CVA (CerebroVasculair Accident)
doormaakten
MBSSBeST 3
Northwestern Dysphagia Patient Check Sheet (NDPCS)
Identificeren van patiënten die aspireren, problemen hebben in de orale fase, een vertraagde faryngale fase vertonen, problemen hebben in de faryngale fase.
Patiënten met potentiële orofaryngale dysfagie (patiënten na een beroerte, patiënten die een behandeling ondergingen voor hoofd- en halskanker, patiënten met een ruggenmergletsel, en andere)
NDPCSBeST 3
Royal Brisbane and Women's Hospital (RBWH) Dysphagia Screening Tool
Screening naar dysfagie en triage van patiënten bij opname met dysfagie of een risico voor aspiratie
Te gebruiken in de algemene acute ziekenhuissetting
RBWHBeST 3
Sydney Swallow Questionnaire (SSQ)
Neuromyogene dysfagie patiënten, overlevenden van hoofd- en halskanker (meerbepaald in follow-up na orale en orofaryngeale kanker)
Zelfrapportage
SSQBeST 3
Toronto Bedside Swallowing Screening Test (TOR-BSST)
Eenvoudig instrument en snel af te nemen door getrainde personen die niet noodzakelijk expertise hebben in dysfagie. Opsporen van dysfagie bij patiënten die een Cerebro Vasculair accident (CVA) doormaakten binnen het zorgcontinuüm
Patiënten die een Cerebro Vasculair Accident doormaakten op de intensieve zorgen afdeling, de revalidatie of chronische afdeling
BeST 3
Westgren's Screening for Dysphagia (WSD)
Identificeren van patiënten met tekenen van dysfagie. Instrument te gebruiken voor onderzoeksdoeleinden (studies)
Patiënten met een beroerte
WSDBeST 3
Laatste update: 24/10/2020