Portal4Care
Platform wetenschap en praktijk
NL - FR
Last modified at 23-4-2023 00:33 by p4cadmin

Overzicht meetschalen

​Vallen en mobiliteit​

Inleiding

Vallen is een ongewenst, vaak voorkomend gebeuren in ziekenhuizen, rusthuizen, maar ook thuis. Ook al zijn er vaak geen grote gevolgen, toch is het vallen een probleem voor de openbare gezondheid, voornamelijk bij verzwakte personen.

Het vallen kan het gevolg zijn van een mobiliteits-, of evenwichtsprobleem, van een omgeving die een veilige verplaatsing niet bevordert, van het onvermogen om gevaren in te schatten, van een ongeluk (dat lichamelijke schade als gevolg had) of van een incident (dat geen lichamelijke schade veroorzaakt heeft).

Opdat valpreventie aangewend zou kunnen worden, is het belangrijk de verschillende risicofactoren te kunnen evalueren, zoals de omgeving, de houding, de fysieke kracht, de cognitieve toestand en het aannemen van een veilig gedrag.​

Opdat preventieve maatregelen genomen kunnen worden, is het van belang dat verpleegkundigen kunnen evalueren of de patiënt risico loopt te vallen of niet. De evaluatie van het risico op vallen dient herhaald te worden op het ogenblik van aanpassing van medicamenteuze behandeling, bij verandering van de gezondheidsstatus van de patiënt, na een val,… Nuttige evaluaties hebben betrekking op de omgeving, onrust, geschiedenis van vallen, de geestelijke toestand, het evenwicht,…

De meerderheid van de instrumenten is unidimensioneel, en evalueert meer in het bijzonder het evenwicht of de functionele capaciteiten (dus niet rechtstreeks het risico op vallen). Enkele van deze Belgian Screening Tools III (BeST III) Universiteit Gent Université Catholique de Louvain (UCL) 264 instrumenten werden ontwikkeld in de studie Best 1, onder het thema evaluatie van de functionele toestand voltooid tijdens de studie Best 2. Het gaat om :
- Berg Balance Scale (BBS)
- Tinetti of Performance Oriented Motor Assessment (POMA)
- Test Moteur Minimum (TMM)
- Saint Thomas’s Risk assessment Tool in Falling Elderly Inpatient (STRATIFY)
- Timed Up and Go (TUG)
- Functional Independence measure (FIM)
- Système de mesure de l’autonomie fonctionnelle (SMAF)
- Katz index of Activity of Daily living (ADL)
- The Bristol Activity of Daily living
 -Autonomie Gérontologique et Groupe Iso-Resssource (AGGIR)
 -CAREFALL Triage Instrument (CTI)

De evaluatie van het risico op vallen is multidimensioneel en het is moeilijk voor een beoordelingsinstrument om een screening van alle dimensies te realiseren. Het zal vaak noodzakelijk zijn om verschillende complementaire instrumenten te gebruiken, om zo tot een goede inschatting van het risico te kunnen komen.

Weinig instrumenten kunnen onmiddellijk uitgevoerd worden door verpleegkundigen, deze zullen een beroep moeten doen op een kinesist of ergotherapeut om tot een goede vervollediging van bepaalde tests te kunnen komen. De analyse en interpretatie van de ​verschillende tests door de verpleegkundigen en het multidisciplinaire team zijn niettemin belangrijk voor een goede risico evaluatie.

Gebruikmaken van een instrument blijft belangrijk, uit de literatuur blijkt immers dat verpleegkundingen in hun klinische oordeel het risico op vallen vaak onderschatten.​

Meetschalen

  
Doel
Populatie
  
  
Elderly Mobility Scale (EMS)
Evaluatie van de mobiliteit
Verzwakte, oudere personen op intensieve zorgen
BeST 3
Falls Risk Assessment (FRA)
Identificatie van risicofactoren voor vallen
Personen van 65 jaar of ouder (thuiswonend)
BeST 3
Falls Risk Assessment Tool (FRAT)
Evaluatie van het risico op vallen op intensieve zorgen
Niet gespecificeerd
BeST 3
Falls Risk for Older People in the Community Assessment Tool (FROP-Com)
Identificatie van patiënten met risico om te vallen
Oudere personen
FROP-ComBeST 3
Hendrich Fall Risk Model (HFRM)
Opsporing van het risico op vallen
Volwassenen (intensieve zorgen)
BeST 3
Morse Fall Scale (MFS)
Opsporing van het risico op vallen
Gehospitaliseerde personen (op intensieve zorgen)
BeST 3
Reassessment Is Safe - KARE - Tool (RISK)
Evaluatie van het risico op vallen
Iedereen
BeST 3
Spartanburg Falls Risk Assessment Tool (SFRAT)
Evaluatie van het risico op vallen op intensieve zorgen
Volwassenen en oudere patiënten
SFRATBeST 3
Laatste update: 24/10/2020