Portal4Care
Platform wetenschap en praktijk
NL - FR
Last modified at 26-10-2022 07:09 by p4cadmin

Overzicht meetschalen

​Vermoeidheid

Inleiding

Deze rubriek handelt over de evaluatie van de vermoeidheidssymtomen. In heel wat chronische ziekten, maar ook na verschillende acute fasen, vormt vermoeidheid een groot onderdeel van het ongemak dat gepaard gaat bij een hospitalisatie en zorgt het voor een daling van de levenskwaliteit van de zieke persoon. Daarom is het voor de verpleegkundigen van belang aan dit probleem aandacht te besteden m.b.t. hun interventies en in het kader van de communicatie t.a.v. de andere beroepsbeoefenaars die zorg dragen voor de patiënt. Naast het belang dat eigen is aan het gebruik van een wetenschappelijk gevalideerde schaal om een gezondheidsfenomeen en de evolutie ervan in de tijd t.o.v. de zorgingrepen te observeren, voorziet de nieuwe DI-RHM hierin om deze verpleegkundige activiteit te kunnen registreren. Er bestaan een aanzienlijk aantal meetinstrumenten over dit thema. Bepaalde meetinstrumenten hebben betrekking op één aspect – ze meten een aspect van de vermoeidheid (bv. de intensiteit ervan), andere meetinstrumenten hebben betrekking op verschillende aspecten – ze meten verschillende aspecten van de vermoeidheid (bv. de intensiteit en de duur ervan). Men moet van bij het begin weten dat naarmate meer aspecten onderzocht worden, er meer items zullen zijn… en dat het wel degelijk de bedoeling is om de vermoeidheid van de patiënt te evalueren, en niet om hem nog meer te vermoeien met een te lange vragenlijst… Men moet ook weten dat weinig instrumenten gevalideerd zijn in de talen van ons land; de onderzoeksteams worden dus verzocht om projecten in die zin te voeren. Onder deze rubriek vindt u de wetenschappelijk gevalideerde instrumenten op het vlak van de evaluatie van de vermoeidheid…

​Meetschalen​

  
  
Doel
Populatie
  
  
  
Actualisatie Moeheid.pdfActualisatie Moeheid
BeST 2
Brief Fatigue Inventory (BFI).pdfBrief Fatigue Inventory (BFI)
De graad van de vermoeidheid meten
Kankerpatiënten
Niet aanwezigAanwezigBeST 1
Fatigue Severity Scale (FSS).pdfFatigue Severity Scale (FSS)
De subjectieve dimensie van vermoeidheid meten waarbij het
onderscheid wordt gemaakt met depressie
Patiënten die lijden aan een systemische ziekte
AanwezigAanwezigBeST 1
Fatigue Symptom Inventory (FSI).pdfFatigue Symptom Inventory (FSI)
De ernst van de vermoeidheid, de duur ervan en de impact op
de levenskwaliteit meten
Kankerpatiënten
AanwezigAanwezigBeST 1
Functional Assessment of Chronic Illness Therapy-Fatigue Scale (FACIT-F).pdfFunctional Assessment of Chronic Illness Therapy-Fatigue Scale (FACIT-F)
De impact van vermoeidheid meten die wordt veroorzaakt door
de behandeling van chronische ziekten
Patiënten met chronische ziekten
Niet aanwezigAanwezigBeST 1
Multidimensional Fatigue Inventory (MFI).pdfMultidimensional Fatigue Inventory (MFI)
De vermoeidheid meten op basis van 5 aspecten (Algemene
vermoeidheid, fysieke en mentale vermoeidheid, Daling van de
motivatie en activiteiten)
Oorspronkelijk kankerpatiënten en patiënten die lijden aan
chronische vermoeidheid
AanwezigAanwezigBeST 1
Multidimensional Fatigue Symptom Inventory (MFSI).pdfMultidimensional Fatigue Symptom Inventory (MFSI)
5 aspecten van vermoeidheid (algemene ervaring, somatische,
cognitieve, affectieve en gedragssymptomen) meten
Kankerpatiënten
AanwezigAanwezigBeST 1
Piper Fatigue Scale (PFS).pdfPiper Fatigue Scale (PFS)
Het subjectieve aspect van vermoeidheid meten
Kankerpatiënten
Niet aanwezigAanwezigBeST 1
Revised Piper Fatigue Scale (R-PFS).pdfRevised Piper Fatigue Scale (R-PFS)
Het subjectieve aspect van vermoeidheid meten
Kankerpatiënten
AanwezigAanwezigBeST 1
Visual Analogue Scale for Fatigue (VAS-F).pdfVisual Analogue Scale for Fatigue (VAS-F)
De vermoeidheid en het energieniveau van de patiënt meten
Niet specifiek
AanwezigAanwezigBeST 1
Laatste update: 24/10/2020