Portal4Care
Platform wetenschap en praktijk
NL - FR
Last modified at 23-4-2023 00:43 by p4cadmin

Overzicht meetschalen

​Wondzorg

Inleiding

Een wonde kan gedefinieerd worden als een pathologische toestand waarbij weefsels onderling van elkaar gescheiden of vernietigd zijn. De wonde kan in elk weefsel van het lichaam voorkomen, maar wordt meestal geassocieerd met een defect van de huid (Beele, H. & De Win, M., 2004). Wonden kunnen ingedeeld worden naargelang de etiologie. Op basis hiervan zijn drie types te onderscheiden: chronische wonden, acute wonden en postoperatieve wonden. De verschillende definities en onderverdelingen worden in bijlage verduidelijkt (bijlage). De focus gaat naar chronische wonden. Bij dit type wonden wordt de wondheling bemoeilijkt door onderliggende factoren. Deze wonden genezen moeilijk. Twee belangrijke types zijn te onderscheiden: decubitus en ulcera. (Beele, H. & De Win, M., 2004; Dealey, C., 2005). De differentiële diagnose tussen decubitus en vochtletsels blijkt moeilijk (Beeckman, D. et al., 2007b).


Meetschalen

  
Doel
Populatie
  
  
Bijlage wondzorg
BeST 2
Clinical Signs and Symptoms Checklist (CSSC)
Een lokale wondinfectie nagaan bij chronische wonden door middel van een aantal vastgelegde klinische tekenen en symptomen
Niet gespecificeerd
CSSCBeST 2
Pressure Sore Status Tool (PSST)
Het beoordelen van de status van decubitus
Niet gespecificeerd
PSSTBeST 2
Pressure Ulcer Scale for Healing (PUSH)
Genezing opsporen van decubitus (graad 2 tot 4) of veneuze ulcera
Langetermijn settings (ouderen); acute settings mogelijk mits bijkomende indicatoren. Specifieke doelgroepen werden niet gespecificeerd
PUSHBeST 2
Sessing Scale
Het meten van de progressie van genezing bij decubitusletsels
Verpleegtehuizen, doelgroep niet verder gespecificeerd
BeST 2
The European Pressure Ulcer Advisory Panel EPUAP - classification system
De ernst nagaan van decubitus en decubitus onderscheiden van andere
huiddefecten. Classificatie is noodzakelijk teneinde de correcte
preventieve en therapeutische acties in te stellen
Niet gespecificeerd.
Verschillende settings: ziekhuizen, zorgtehuizen, thuiszorg
EPUAPBeST 2
Laatste update: 24/10/2020